Abortkampen videre – vi gir oss ikke!

Stortinget har nå vedtatt en historisk innstramming i abortloven. Men kampen er ikke over, nå må det skapes en bred front for å kjempe tilbake rettigheter vi har mistet, samt utvide abortloven. Vi vil forsvare selvbestemt abort – og vi sier vekk med nemndene.

Kvinnefronten inviterer andre kvinneorganisasjoner, foreninger og enkeltpersoner til å samles i en aksjon eller nettverk for kvinners abortrettigheter i Norge.  Møtet blir på Kvinnefrontens kontorer i Kirkegata 5, 20. juni kl 18:00

Bli med for å diskutere dette videre. Møtet er for organisasjoner og enkeltpersoner, ikke politiske partier.

Vel møtt!

Se facebookarrangement

Comments are closed.