Arbeiderpartiet må gå inn for å fjerne abortnemndene

I skrivende stund har Arbeiderpartiet landsmøte, og vi håper de lytter til kvinnebevegelsens mangeårige krav om å fjerne abortnemndene. Ingen andre enn kvinnen selv skal ha myndighet til å ta beslutninga om abort; ikke kirka, ikke staten og ikke abortnemnda. Tiden er overmoden for å gi norske kvinner full selvråderett over egen kropp.

Kvinnefronten mener at kvinners rett til selvbestemmelse ikke har noen utløpsdato. Abortnemnda er en praksis med lange patriarkalske røtter og representerer et statlig overformynderi over kvinner. Vi vil ha selvbestemt abort frem til uke 22 – helt uten nemnder.   

Kvinnefronten håper Arbeiderpartiet lytter til kvinnnebevegelsen og vedtar å fjerne abortnemndene

Les mer:

Les Kvinnefrontens siste kronikk om abortnemnder i Vårt Land fra 17.03.2021 HER.  

Les AUF sitt krav om at Arbeiderpartiet må fjerne abortnemdene i Aftenposten HER.

Comments are closed.