Beskytt kvinner i prostitusjon!

Skjermdump fra NRKs artikkel.

NRK skrev 8. januar om en utenlandsk kvinne i prostitusjon som ble utvist fra Norge. UDI mener at kvinnen er en «trussel mot folkehelsen» fordi hun er i prostitusjon. Minst 20 nordmenn i uka betalte for å utnytte henne seksuelt, og dermed ble kvinnen kastet ut av landet pga smittevern. Kvinnefronten mener at det er kjøperne som er en trussel for folkehelsa og må straffeforfølges. Kvinnen burde fått et tilbud om en vei ut av prostitusjon og en annen måte å overleve på.

Denne saken er nok et eksempel på at kvinner i prostitusjon ikke har de hjelpetiltakene og den beskyttelsen de fortjener. Det er kvinner i prostitusjon som får skylda og må ta konsekvensene av den nådeløse sexindustrien. De nordmennene som utnytta en kvinne i en sårbar situasjon ved å kjøpe seg tilgang til kroppen hennes, fikk dra hjem til familie og ektefeller uten at deres kriminelle handlinger fikk noen konsekvenser.

NRK SIN DEKNING ER MANGEFULL
Kvinnefronten er kritisk til NRK sin dekning av denne saken. De stiller ingen oppfølgingsspørsmål til politiet om straffeforfølging av kjøperne, som er de som begår en kriminell handling og som er den reelle faren både for folkehelsa og med tanke på smittevern og vold mot kvinner. Å betale for seksuelle tjenester er ulovlig hele tiden, både før, under og etter pandemien. Politiet kunne brukt dette som et ekstra insentiv til å håndheve sexkjøpsloven og gå etter de som faktisk gjør noe ulovlig, men har istedenfor valgt å straffe en sårbar kvinne i en utsatt situasjon. Det burde gode journalister sette spørsmålstegn ved. 

NRK bruker også begrepet sexarbeider. Et ord konstruert av lobbyorganisasjoner som ønsker å legalisere både kjøp og salg av mennesker. Dessverre er dette begrepet et retorisk grep som usynliggjør undertrykkingen og de faktisk forholdene mennesker i prostitusjon lever i. Den største andelen av mennesker i prostitusjon i Norge er kvinnelige migranter som lever i ekstrem fattigdom. På verdensbasis er det store flertallet av mennesker i prostitusjon fattige jenter eller kvinner, og kjøperne menn. Prostitusjon rammer altså mennesker som allerede er i nød og har mangel på reelle valg.

Kvinnefronten krever at sexkjøpsloven følges opp med flere og bedre hjelpetiltak. Prostitusjon er både et resultat av manglende likestilling og en årsak til manglende likestilling. Prostitusjon gir kvinner alvorlige psykiske og fysiske helseskader og er et uttrykk for kvinners underordnede stilling i alle samfunn.

Sexkjøpsloven er rettet mot etterspørsel og er et viktig virkemiddel for å få bukt med sexindustrien. Men den må følges opp med finansiering, egne stillinger i politiet og exitprogrammer. Kvinner som vitner mot menneskehandlere må få beskyttelse og oppholdstillatelse i Norge, uavhengig av resultatet i straffesaken. Kvinnefronten jobber for å styrke sexkjøpsloven og styrke kvinners stilling, slik at prostitusjon ikke må være et alternativ. Sex er aldri arbeid.

Globalt finnes det en stor bevegelse av overlevende fra prostitusjon, f.eks SPACE International, som kjemper mot prostitusjon og for den nordiske modellen. Disse organisasjonene motsetter seg også begrepet “sexarbeider” fordi det legitimerer en nådeløs industri som gjør kvinner til handelsvarer. 

Comments are closed.