Bli aktiv

Vi trenger deg!

Kvinnefronten er en grasrotorganisasjon som i stort sett drives på dugnadsbasis. Dette betyr at det vi foretar oss er summen av alle aktive medlemmers bidrag. Og det betyr at det er opp til deg selv hvor aktiv du vil være og hva du vil bidra med.

Alle kreative ideer til aktiviteter vi kan eller bør foreta oss er varmt velkomne! Send oss en epost på post@kvinnefronten.no.

TA KONTAKT 🙂

11640527-photostill-women-unite-1970-new-york-city

Lokallag

Hvordan komme i gang?

For å komme i gang trenger du ikke å ha fullt av folk eller masse penger, men det kan være greit å ha noe håndfast å starte med. Under følger det derfor noen tips til deg som ønsker å starte lokallag. Dersom du er interessert i å starte opp et lokallag der du bor så ta kontakt med oss. Send oss en mail og merk emnefeltet med lokallag.

Folk

Du trenger ikke mer enn tre – fire personer for å starte et lokallag. Lurer du på om det fins andre Kvinnefronten-medlemmer enn deg der du bor kan du maile oss, så finner vi det ut.

Oppstartsmøte

Når du har funnet noen folk som er interessert i å være med i lokallaget bør dere holde et oppstartsmøte. Vi som jobber på kontoret i Oslo kan hjelpe til med å sende ut invitasjon til medlemmer.
På et slikt møte er det lurt å ha en innleder til å snakke om et aktuelt tema. Vi kan gjerne hjelpe til med å finne en innleder om et tema dere ønsker. Hør med medlemmene hva de ønsker å lære mer om. Det skal være gøy og spennende å drive et lokallag.

Lokaler

Det er koselig å ha møtene hjemme hos medlemmene i lokallaget, men det kan også være fint å ha det på «nøytral grunn». En kafé, biblioteket, en skole eller hos andre lokale organisasjoner. Rådhuset, LO eller lokale partier har ofte også kontorer man kan låne.

Penger

Ønsker dere å produsere eget materiell, sette en annonse inn i avisa eller kjøpe inn ting til stand eller demonstrasjon trengs det penger. Det skal ikke kjennes på lommeboka å være med i Kvinnefronten, det er mulig å søke økonomisk støtte fra Kvinnefronten sentralt. Kontakt kontoret i Oslo for mer info om dette. Vi vil allikevel understreke at vi dessverre kjemper en nedprioritert kamp så dersom ting kan ordnes gjennom dugnad gjør vi som regel det.

Hjelp til lokallagene

Kurs, avisinnlegg, innledninger, foredragsholdere og lignende er ting som vi i Kvinnefronten sentralt kan hjelpe dere med. Kontakt kontoret i Oslo for mer info. Grupper på Facebook er ofte bra for å holde kontakten innad i lokallag.

Tips til aktiviteter

Som lokallag i Kvinnefronten er det mye spennende dere kan gjøre. Finn ut hvilke kvinnepolitiske og feministiske saker medlemmene i laget er interessert i, og sett opp en møteplan som dekker flest mulig av disse temaene. Finn en innleder som kan komme å snakke for dere, eller les dere opp på ulike tema og innled selv. Dere kan også arrangere åpne møter der dere forsøker å rekruttere nye medlemmer, dere kan arrangere konsert, filmvisning eller demonstrasjon. Det er rett og slett fantasien som setter en stopper for hva dere kan gjøre.

Årsmøte

Etter at lokallaget har kommet skikkelig i gang bør man ha et årsmøte for å formelt velge styre og lage en kort arbeidsplan. Skriv referat fra årsmøtet der det står hvem som har blitt valgt til styre (for eksempel leder, økonomiansvarlig og styremedlem).