Bli medlem i Kvinnefronten!

Fyll ut innmeldingsskjemaet over, få flott velkomstpakke i posten og ta del i et feministisk fellesskap! Sammen står vi sterkere i kampen for kvinners rettigheter og kvinnefrigjøring.

Det er også mulig å melde seg inn via SMS:

Send SMS-kode:

KF400 til 2380 – (vanlig medlemskap) – kr 400 per år

KF200 til 2380 (student, pensjonist, lavtlønna osv) – kr 200 per år

KF100 til 2380 (ungdom under 18 år) – kr 100 per år

PS: Vil du fornye medlemsskapet ditt ved å betale kontingenten gjøres det enklest til kontonummer 7874 05 30398 eller på Vipps til “Kvinnefronten i Norge”.

Comments are closed.