Kvinnefrontens umiddelbare krav til ny regjering!

Uttalelse vedtatt i Kvinnefrontens landsstyre 18.9.21. På trykk i Klassekampen 6.10.21. Valget er overstått, og velgerne har talt. Det er et nytt politisk flertall, som nå skal lage regjeringsplattform og stake ut ny kurs for Norge. Kvinnefronten har store forventninger til det rød-grønne flertallet på Stortinget og en ny politisk kurs som også prioriterer kvinners […]

USAs kvinner går ei dyster framtid i møte hvis Texas nye lov får bestå. – Dramatisk aborttilbakeslag

(Denne teksten av Sissel Henriksen sto først på trykk i Klassekampen 3. september 2021. Vi takker for at vi får dele den i sin helhet) USAs mektige høyesterett vedtok natt til i går å ikke umiddelbart blokkere Texas’ nye abortlov. Loven, som gjør abort etter sjette uke ulovlig, trådte i kraft 1. september. Høyesterett slo likevel […]

Posted in Abort   •  

Endelig farvel til nemndene

Denne teksten sto på trykk i noe forkorta form i Klassekampen 29. april 2021. Her kan den leses i sin helhet! Av Thea B. Gabrielsen, Line Schou og Kristine Sundvor Solvin; Kvinnefrontens landsstyre Å utvide retten til selvbestemt abort og fjerne abortnemndene er feminisme i praksis. Det er myndiggjøring av kvinner i ulike livssituasjoner og […]

Posted in Abort   •  

Arbeiderpartiet må gå inn for å fjerne abortnemndene

I skrivende stund har Arbeiderpartiet landsmøte, og vi håper de lytter til kvinnebevegelsens mangeårige krav om å fjerne abortnemndene. Ingen andre enn kvinnen selv skal ha myndighet til å ta beslutninga om abort; ikke kirka, ikke staten og ikke abortnemnda. Tiden er overmoden for å gi norske kvinner full selvråderett over egen kropp. Kvinnefronten mener […]

Posted in Abort   •  

Regjeringa svikter på kvinnehelse

Kvinnehelse og føde- og barselomsorg har vært nedprioritert i årevis, og vi ser at forholdene for fødekvinne har forverret seg under pandemien. Abort, graviditet og fødsel er en stor fysisk og psykisk påkjenning. Kvinner fortjener et helsevesen med kompetanse og ressurser til å prioritere dem og gi dem god oppfølging, og dette er spesielt viktig […]

Kvinnefronten støtter polske kvinners kamp!

Uttalelse vedtatt på Kvinnefrontens landsmøte 7.-8. november 2020. Polen har Europas strengeste abortlov og nå skal den bli strengere. Dette kan vi ikke akseptere. Kvinners rettigheter skal aldri forhandles bort for andre interesser. Kvinnefronten står sammen med polske kvinner om retten til trygg og selvbestemt abort. Polens grunnlovsdomstol (som består av dommere utnevnt av regjeringen) […]

Endringer i Bioteknologiloven

26.mai gikk mange krav med opphav i kvinnebevegelsen gjennom i Stortinget. NIPT blir endelig lov i Norge! Endelig vil gravide få tidlig ultralyd som en del av den offentlige svangerskapsoppfølginga! Og nå vil endelig enslige kvinner få rett på assistert befruktning! Vi har vunnet mye, men vi slutter ikke å kjempe: Neste skritt mot økte […]

Abort er kvinners valg – fjern nemndene

Hovedappell ved årets 8. mars-markering på Youngstorget i Oslo ble holdt av Cathrine Linn Kristiansen fra Kvinnefronten. Les hennes appell her; Grunnlaget for all frihet må være rådighet over egen kropp og hva som er i den, sa Katti Anker Møller for om lag 100 år siden. Jeg står her på vegne av Kvinnefronten i […]

Posted in Abort   •  

Styrk retten til selvbestemmelse!

Først publisert i Dagsavisen 28.01.2020 Ingen blir gravide fordi de ønsker en senabort. De aller fleste aborter skjer i løpet av de første ni ukene. Abort etter 12. svangerskapsuke er likevel nødvendig helsehjelp i enkelte situasjoner, fordi det oppstår noe i mors liv eller med fosterets som gjør at abort er det riktige valget. For […]

Posted in Abort   •  

Lovlig abort for å ikke dø

På tirsdag hadde Latin-Amerikagruppene og Kvinnefronten i Tromsø besøk av Noelia Figueroa. Hun snakket om den argentinske kampen som fortsatt pågår for å få tilgang til lovlig og trygg abort. I 2018 marsjerte kvinner med grønne skaut der det stod; «Seksualundervisning for å bestemme prevensjonsmiddel for å ikke abortere. Lovlig abort for å ikke dø.» […]

Posted in Abort   •  

Abortkampen videre – vi gir oss ikke!

Stortinget har nå vedtatt en historisk innstramming i abortloven. Men kampen er ikke over, nå må det skapes en bred front for å kjempe tilbake rettigheter vi har mistet, samt utvide abortloven. Vi vil forsvare selvbestemt abort – og vi sier vekk med nemndene. Kvinnefronten inviterer andre kvinneorganisasjoner, foreninger og enkeltpersoner til å samles i […]

Posted in Abort   •  

Politisk spill om abortloven

Først trykket i Dagbladet 15.05.2019 Torsdag 16. mai forsøker regjeringen å banke gjennom en historisk endring i abortloven som mangler støtte i både befolkningen og fagmiljø. Erna Solberg ønsker å gå stille i dørene når hun vil ofre kvinners abortrettigheter for å beholde regjeringsmakten. Det er neppe tilfeldig at lovforslaget ble lagt frem samme dagen […]

Posted in Abort   •  

Regjeringa kjører igjennom lovendring!

3.mai kom regjeringa med lovforslaget om endringer i abortloven. De går inn for at fosterreduksjon må opp i nemnd, på tross av massiv motstand i befolkningen og i fagmiljøer. Følg saksgangen her. Regjeringa legger altså opp til å kjøre igjennom forslaget fortest mulig, for å unngå protester. 13.mai kl.09 er påmeldingsfristen, og høringa er allerede 16.mai […]

Posted in Abort   •  

Send inn dette svaret i dag!

Regjeringa har sendt ut forslag om endringer i abortloven – fosterreduksjon. Forslaget er åpent for alle å svare på – enkeltpersoner og organisasjoner. Kvinnefronten oppfordrer alle å svare, og har formulert et kort svar DU kan sende inn, med endringer eller uten. La oss gi regjeringa en storm av høringssvar! . Kopier teksten, undertegn med […]

Forsvar sjølbestemt abort – Fjern nemndene!

Se leder av Kvinnefronten Tromsø, Marte Nustad, sin appell på Youtube; Søstre, kamerater – Takk for sist! Nå er det snart fire måneder sida sist vi sto her, for å protestere mot mulige innstramninger i abortloven. Da var det snakk om å fjerne §2(3)c, som åpner for at abort er lovlig når det er stor […]

Posted in Abort   •  

Vil du ha flere barn, statsminister?

Først publisert på Radikal Portal 12.januar 2019 Skrevet av Yasemin Yildiz og Johanne Vierhaug Lühr fra Kvinnefronten Oslo lokallag; Sørg for hele og faste stillinger, likelønn, god pensjon, bedre barselomsorg, bedre boligpolitikk og stans raseringen av velferdsstaten. Da skal du nok se at det kommer flere barn. Nå har vi hørt på nyttårstalen din og […]

25 000 demonstrerte for retten til selvbestemt abort!

Bilde fra Oslo av Maria Dahle Vi er stolte over at en samlet kvinnebevegelse i helga arrangerte en av de største landsdekkende demonstrasjonene på mange år! Hele 33 steder i Norge, et i Sverige og rundt 25 000 demonstranter var ute i gatene. Det viser hvor mye kvinnekamp betyr for kvinna i gata. . Denne […]

Posted in Abort   •  

Min kropp – Mitt liv – Mitt valg

Appell fra Marte Nustad, leder av Kvinnefronten Tromsø, på demonstrasjonen Ikke rør abortloven! 17 november Loven om sjølbestemt abort er 40 år i år! Så jeg hadde tenkt at Kvinnefronten i Tromsø skulle arrangere ei markering til abortlovens ære. Jeg hadde ikke sett for meg at det skulle skje på denne måten. Jeg hadde tenkt at nå, […]

Posted in Abort   •  

Ikke rør abortloven! Demonstrasjoner i hele Norge

Nok en gang ser vi at regjeringen bruker kvinners rett til selvbestemt abort som forhandlingskort. Kvinner over hele landet er forbanna. Nå må vi ta til gatene og gi klar beskjed til regjeringen om å ikke røre abortloven! Vi samles 17 november kl.14:00. Bli med du også! Det blir 33 demonstrasjoner rundt om i Norge […]

Posted in Abort   •