Høringsuttalelse: Et krafttak for likelønn

I november fremma SV forslag på Stortinget om et krafttak for likelønn. Her følger Kvinnefrontens høringsuttalelse i saken. Forslaget, som nå er til behandling i Familie- og kulturkomiteen, kan leses her: https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-042s/ Kvinnefronten er glad for at åtte Stortingsrepresentanter fra SV har fremmet et forslag om krafttak for likelønn. Kvinnefronten støtter de fremlagte forslag til […]

Høringssvar om eggdonasjon

Kvinnefronten har levert innspill til høring om Rundskriv om assistert befruktning med donoregg og donorsæd. Kvinnefronten er mot eggdonasjon, for kvinners kropper er ikke en handelsvare. Vi er også kritiske til de ulike kravene til egg- og sæddonorer, den økonomiske kompensasjonen som kommersialiserer kvinnekroppen, og mangelfull informasjon om eggdonasjon for lesbiske par. Her kan du […]

Den vanskelige donasjonen

Kvinnefronten velger å ta hensyn til donor fremfor mottaker. Skrevet av Thea Borkhus Gabrielsen og Maiken Sætran Lium, styremedlemmer i Kvinnefronten. Først publisert i Dagsavisen 15. juni 2020 Den naturlige forståelsen av ordet donasjon gir positive og uproblematiske assosiasjoner. Donasjon, å donere, å gi fra seg noe til andre av altruistiske, gode hensikter. Det handler […]

Endringer i Bioteknologiloven

26.mai gikk mange krav med opphav i kvinnebevegelsen gjennom i Stortinget. NIPT blir endelig lov i Norge! Endelig vil gravide få tidlig ultralyd som en del av den offentlige svangerskapsoppfølginga! Og nå vil endelig enslige kvinner få rett på assistert befruktning! Vi har vunnet mye, men vi slutter ikke å kjempe: Neste skritt mot økte […]

Bioteknologiloven fra et kvinneperspektiv

Høring i Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget – Cathrine Linn Kristiansen deltok for Kvinnefronten; SE HØRINGEN HER Kvinnefronten er en feministisk organisasjon som ble etablert i 1972. Vi ønsker å delta på høringen hovedsakelig for å kunne komme med viktige innspill om surrogati, eggdonasjon, assistert befruktning og tidlig ultralyd fra et kvinneperspektiv. Eggdonasjon Kvinnefronten mener nei […]

Eggsploitation

Hva mener vi om eggdonasjon? Kan det i det hele tatt sammenlignes med sæddonasjon? Vi har bestilt filmen “Eggsploitation” laget av “The Center for Bioethics and Culture” Filmen vant pris for beste dokumentar av California Independent Film Festival i 2011. Det blir filmvining på kontoret i Oslo, Kirkegata 5 på torsdag 21 januar kl.1800!