Kvinner på tvers

Lørdag 17. og søndag 18. september er Kvinnefronten med på å arrangere Kvinner på tvers for 23. gang i Oslo!  – Kvinner på tvers er et samarbeid mellom kvinnedominerte fagforeninger, kvinneorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner. Meld deg på årets konferanse HER!  Årets program er virkelig på tvers, og viser det store mangfoldet organisasjoner som står sammen om […]

Women`s Boat to Gaza

I dag åpner den nye websiden og initiativet; Women`s Boat to Gaza. Kvinnefronten anbefaler! – FreedomFlotilla  About: By launching a women’s boat, women from all over the world aim to highlight the undeniable contributions of Palestinian women who have been central within the Palestinian struggle in Gaza, the West Bank, inside the Green Line and in […]

Kvinner bistår kvinner – i internasjonalt arbeid

(Bildet er fra Kvinnefrontens tur i oktober 2015, på besøk hos tanzanianske kvinneaktivister i Dodoma, Kigoma og Chole Island) – MED FOKUS PÅ TANZANIA Kvinnefronten Bergen, i sarmarbeid med FO Hordaland og Tanzaniaforeningen, arrangerer møte torsdag 3.mars | 18:00-20:00 Hvordan kan kvinner støtte kvinner på tvers av landegrenser? Kom å hør om om Kvinnefrontens prosjekt mot kjønnslemlestelse […]

Likestilling -et valgfritt privat anliggende?

Regjeringa har lagt fram en Stortingsmelding om likestilling. Det er trist lesning, men Kvinnefronten er ikke veldig overraska. Familiepolitikk og kvinners økonomiske makt Regjeringas politikk viser at de mener likestillingsarbeid skal reduseres til valgfrihet, men dessverre jobber de ikke for å gjøre denne valgfriheten reell for alle parter. Dette gjelder for eksempel pappa-perm og retten til […]

Innsamling til Tanzanias kvinneorganisering

I oktober arrangerer Kvinnefronten tur til Tanzania. Se : Ut på tur med Kvinnefronten Utgangspunktet er det årlige prosjektbesøket til våre partnere i Tanzania: Singida Inter-African Committee, Dodoma Inter-African Committee og Women’s Promotion Centre. I tillegg til Chole Society of Women’s Development på Chole, Mafia.  I forbindelse med besøket samler vi inn penger til båt: Båt binder […]

En arbeidsmiljølov for ministre og vikarbyråer

Onsdag 28. januar arrangerer fagforbundene LO, Unio og YS generalstreik for å forsvare Arbeidsmiljøloven. Etter regjeringen varslet endringer i det norske samfunnets bauta blir det spennende å se hvor stor den folkelige motstanden blir. For første gang på lenge ser det ut til at unge også engasjerer seg i protestene. Da regjeringen sommeren 2014 varslet […]

Høringsuttalelse: Stønader til enslig mor eller far

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 15 om stønader til enslig mor eller far Kvinnefronten viser til «Høringssak – Endringer i folketrygdloven kapittel 15 om stønader til enslig mor eller far» (Deres ref: 14/3976-). Kvinnefronten er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon basert på frivillig innsats, vi driver et omfattende og allsidig kvinnepolitisk arbeid både […]

Den usynlige «andre»

Den usynlige ”andre”? Au pair-ordninga i Norge har endret karakter i løpet av det siste tiåret. Ordninga er ment som kulturutveksling for unge, en mulighet til å oppleve et nytt land i trygge omgivelser med en vertsfamilie. Til gjengjeld skal au pairen hjelpe til med lettere husarbeid og barnepass. Au pairen skal behandles som et […]

Uttalelser

Kvinnefronten mener… På disse sidene kan du finne en rekke av våre uttalelser, pressemeldinger, høringsuttalelser og andre offentlige ytringer gjort på vegne av organisasjonen. Under våre landsstyremøter beslutter vi ofte å uttale oss om ulike kvinnepolitiske saker. Uttalelsene forfattes og vedtas av landsstyret. Uttalelser forfattes og vedtas ellers i året av Kvinnefrontens arbeidsutvalg. Pressemeldinger, åpne […]