Høringssvar om eggdonasjon

Kvinnefronten har levert innspill til høring om Rundskriv om assistert befruktning med donoregg og donorsæd. Kvinnefronten er mot eggdonasjon, for kvinners kropper er ikke en handelsvare. Vi er også kritiske til de ulike kravene til egg- og sæddonorer, den økonomiske kompensasjonen som kommersialiserer kvinnekroppen, og mangelfull informasjon om eggdonasjon for lesbiske par. Her kan du […]

Opprop mot surrogati

Kvinnefronten sammen med kvinneorganisasjoner rundt om i hele verden skriver under på opprop om å få slutt på handel med kvinner og barn! CALL TO BAN ALL FORMS OF TRADE IN CHILDREN AND WOMEN IN THE SURROGACY INDUSTRY IN UKRAINE June 3, 2020   To the attention of Mr. Volodymyr Zelensky, President of Ukraine,   […]

Surrogatmødre står totalt uten rettigheter

Kan de ta abort? Hva skjer om det er tvillinger og kjøperne kun vil ha ett barn? Først trykket i Aftenposten 22.20.2018.  Vi har forståelse for at det er kan føles uholdbart å være ufrivillig barnløs, men vi har ikke forståelse for at dette brukes som et påskudd for å innskrenke andre menneskers rettigheter. Varaordfører […]

Er surrogati et for ubehagelig tema, Fri?

Foto: Audun Braastad /NTB scanpix, Først trykket i Dagsavisen 15.06.2018 På årets Pride som har familie som tema, ville Kvinnefronten arrangere en samtale om surrogati. Men vi fikk ikke innpass. I avslaget argumenterer Fri med at denne debatten har de hatt tidligere, og ser med det bort ifra vinkling på tema. Fri jobber nemlig for at surrogati […]

Bioteknologiloven fra et kvinneperspektiv

Høring i Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget – Cathrine Linn Kristiansen deltok for Kvinnefronten; SE HØRINGEN HER Kvinnefronten er en feministisk organisasjon som ble etablert i 1972. Vi ønsker å delta på høringen hovedsakelig for å kunne komme med viktige innspill om surrogati, eggdonasjon, assistert befruktning og tidlig ultralyd fra et kvinneperspektiv. Eggdonasjon Kvinnefronten mener nei […]

Stopp Surrogati NÅ!

Kvinnefronten skriver under opprop #StopSurrogacyNow Oppropet lyder som følger: Som kvinner og menn fra ulike etniske, religiøse, kulturelle og med ulik sosio-økonomisk bakgrunn, har vi kommet sammen på grunn av vår felles bekymring for kvinner og barn som blir utnyttet til surrogati. Vi forstår det sterke ønsket mange har om å bli foreldre. Det er […]