En siste hilsen til Nawal El Saadawi

Skrevet av Unni Rustad

Nawal El Saadawi døde 22.mars i år, 90 år gammel. Saadawi var fra Egypt, og den arabiske verdens mest kjente kvinneaktivist, berømt over hele verden, modig som få, hata av regjeringer og fundamentalister, respektert og sett opp til av feminister og alle som slåss for rettferdighet og en bedre verden for kvinner. Kvinnefronten har sine egne grunner til å sende henne en siste hilsen. Saadawi var Kvinnefrontens venn, besøkte Norge flere ganger, og i 1984 var hun en av de to internasjonale gjestene på Landsmøtet i Bergen. 

Saadawi kjente både sin egen del av verden og vår, hun så hvordan kvinnenes kamp er den samme over hele verden, hun så sammenhenger og likhet der andre bare så forskjeller. Det er mange illusjoner om kvinners situasjon i vår del av verden, mente Saadawi, alle kan se kvinnenes fiender i et land som Egypt, men feminister i vesten undervurderer hva vi slåss mot. I alle land i verden er kvinnene sett på som kropper, og skjønnhetsindustrien i vår del av verden ødelegger for kvinners kamp for frihet og egen seksualitet, i følge henne. Kvinner i alle land må organisere seg, sa Saadawi, det er gjennom opprør og kamp vi kan vinne fram. 

Saadawi fortalte gjerne om sitt eget liv, og sa at hun var heldig som ikke var så vakker som søstra, for derfor slapp hun unna tidlig ekteskap, og kunne bli lege i stedet. Hun skreiv til sammen over femti bøker – bl.a. om hvordan hun ble utsatt for kjønnslemlestelse som lita jente, om kvinners seksualitet, om kampen mot imperialisme, patriarkatet og om erfaringene hennes fra den gang hun blei satt i fengsel for å gjøre motstand mot regjeringa. 

Firdaus, kvinne på nullpunktet, forteller livshistoria til ei kvinne som hadde vært prostituert i mange år, og dømt til døden for å ha tatt livet av en mann. Saadawi deltok aktivt i kampen mot prostitusjon, og satt i det første styret i Coalition Against Trafficking in Women (CATW).

Saadawi inspirerte kvinner over hele verden, hun levde det livet hun ville ha, og da hun ble liggende på sykehus i mars i år, var hun klar til å dø, fortalte dattera Mona Helmy.  

Bli kjent med Nawal El Saadawi: 

Noen av bøkene hennes finnes på antikvariat.net 

Les mer om henne her: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55048245 – inkludert en video hvor hun selv forklarer sitt syn på kvinners rettigheter.

Den 8.april arrangerte MiRA-senteret en konferanse for å feire Saadawi. Den ligger her: 

Comments are closed.