Hva er hverdagssexisme? (Tromsø)

View Calendar
March 17, 2020 19:00 - 21:00

Sted kommer!

Mange kvinner lever i en hverdag prega av rigide kjønnsroller, normer og forventninger, ofte så subtile at man ikke alltid legger merke til dem. Måten kvinner blir behandla på står i noen tilfeller i sterk kontrast til måten menn blir behandla på. Men hva er egentlig hverdagssexisme? Hvordan kan vi kjenne det igjen? Hva gjør vi når vi står midt oppi det selv?

Møte er åpent for alle kvinner og ikke-binære

-Forskning viser at foreldre avbryter jenter i større grad enn gutter. Dette blir gjenspeilet i arbeidslivet. Menn snakker mer enn kvinner i møter, men igjen når kvinner først snakker er det mye større sannsynlighet for at de blir avbrutt.

-Kvinner har vært i flertall på høyere utdanning i over 25 år, 48 % av kvinnene tar høyere utdanning mot 34% av mennene. Likevel er det flest menn i lederstillinger: også i kvinnedominerte yrker.

-Menn som normen: hvor mange ganger har du hørt "kvinnelig forsker" "kvinnelig matematiker" eller "kvinnelig lege"? Har du noensinne hørt noen bruke "mannlig forsker"? Hvorfor ikke?

-De fleste nordmenn hevder de ikke har preferanse når det kommer til å ha en kvinnelig eller mannlig sjef. Likevel viser undersøkelser at med nøyaktig samme "manus" som blir gitt til en mann og en kvinne, så blir mannen sett på som mer kompetent enn kvinnen.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comments are closed.