LESESTOFF

Her kan du laste rett ned på PDF, disse brosjyrene er også mulig å bestille. 

Porto fra kr 50 – 85,-

Brosjyrer

18_myter om prostitusjon

Sexkjøpsloven virker

Handlingsprogram

Link: Myten om det vanskelege valet

Bare fantasi – og andre myter om porno

 

Bøker

Ellen Aanesen (red.), med Unni Rustad, Berit Morland og Linn Stalsberg “Vi var mange – kvinneaktivister fra 70-tallet forteller” kr 350

dav

Astri Holm og Berit Rusten “Kreativitet og Feministaktivisme på 70- og 80- tallet i Trondheim” kr 200,-

Layout 1

Marika Lejon er redaktør for boka og prosjektet Mørketall, drevet av Kvinnefronten. Les mer om prosjektet. Boka koster kr 200,-

Gloria Steinems “As if Women Matters” – edited and introduced by Ruchira Gupta – kr 100,-

Gloria Steinem

Julie Bindel “THE PIMPING OF PROSTITUTION – abolishing the sex work myth” – kr 300,-

Julie Bindel

Boka “Sekstimarsdagen – den neste store velferdsreforma?”

av Magnhild Folkvord og Ebba Wergeland. Kr 50,-

Bok Sekstimarsdagen