Fjern inntektskravet for permanent opphold

Uttalelse vedtatt på Kvinnefrontens landsmøte 7.-8.11.2020

Kvinnebevegelsen i Norge har over lang tid krevd at treårsregelen for rett til permanent oppholdstillatelse for familiegjenforente må fjernes. Treårsregelen skaper en sterk ubalanse mellom ektefellene, noe som i særlig grad rammer kvinner. Den gjør dem sårbare for psykisk og fysisk vold. Mange opplever å bli truet med å bli sendt tilbake til hjemlandet hvis de ikke gjør som ektefellen sier.

Selv om det finnes en mulighet til å søke om selvstendig opphold på bakgrunn av mishandling, viser statistikken at det er få som søker om opphold på bakgrunn av mishandling og at om lag halvparten av de som søker om opphold etter denne paragrafen får avslag. Treårsregelen er en stor hindring for likestilling, og setter mange kvinner i en svært sårbar situasjon. Mishandlingsparagrafen fungerer ikke i stor nok grad avbøtende på dette. Mange vil også være i en situasjon der de ikke utsettes for fysisk vold, men trusler om å bli sendt tilbake til hjemlandet, noe som ikke nødvendigvis vil forstås som mishandling, og dermed gi rett til selvstendig oppholdstillatelse.

I 2017 ble det lagt stein til byrden av denne praksisen, gjennom at det ble innført et inntektskrav for å få permanent oppholdstillatelse. Dette inntektskravet gjør at tidsrommet man er avhengig av ektefellen for å få være i Norge kan bli mye lenger enn 3 år. Det åpner for at ektefelle kan bidra til å opprettholde det ulike maktforholdet over lang tid, gjennom å hindre integrering, norskopplæring og deltakelse i arbeidslivet.

Kvinnefronten krever at treårsregelen endres, og at inntektskravet for å få permanent oppholdstillatelse for familiegjenforente fjernes.

Comments are closed.