Gi gave med mening til jul!

Kvinners rettigheter kommer ikke av seg selv!

I 2018 har vi måttet demonstrere og kjempe for å beholde abortloven. I 2018 har vi måttet kjempe for å få til ordentlig rettssikkerhet for kvinner, noe vi fortsatt ikke har. I 2018 har vi måttet jobbe for å få likelønn, fortsatt en lang vei å gå. Det er mange kamper som gjenstår, og lite penger. Kvinnekamp behøver økonomiske midler for å kunne opprettholdes, og her har du mulighet til å gi et bidrag som en julegave i år!

Send beløpet du ønsker å støtte med (minstepris kr 50,- per kort), til post@kvinnefronten.no og Vipps beløpet til “Kvinnefronten i Norge” eller betal inn på kontonr: 7874 05 30398 – Beløp over kr 500,- gir skattefradrag.

Ved å støtte oss bidrar du til kampen for kvinnefrigjøring nasjonalt og internasjonalt. Kvinnefronten er knyttet opp internasjonalt med andre kvinneorganisasjoner og feministiske ledere over hele verden. Sentrale områder i dette internasjonale samarbeidet er kvinners egenorganisering rundt sentrale kvinnekrav relatert til kvinners menneskerettigheter: Vold mot kvinner, kjønnslemlestelse og andre tradisjoner som er skadelige for kvinner og barns helse, reproduktive rettigheter, pornografi, prostitusjon og menneskehandel, politisk deltakelse og sist, men ikke minst, økonomisk selvstendighet.

Kvinnefronten drives stort sett på dugnad og av ildsjeler, så alle bidrag hjelper oss på veien.

Se også i FEMINISTSHOPPEN for flere julegavetips

Med ønske om et godt nytt kvinnekampår!

Comments are closed.