Gratulerer med dagen alle kvinner!

8.mars er en dag for feiring, en dag for synliggjøring av våre viktigste saker, og en dag for mobilisering til videre kvinnekamp.

Vi skal i dag hedre de sterke kvinnene som har gått foran, som har kjempa frem de rettighetene vi har i dag og som har kjempa frem retten til å markere en dag for kvinnekamp. Vi skal forsvare opparbeidede rettigheter, og vi skal kjempe frem nye.

Det er fantastisk å se det store engasjementet landet over – hittil har vi samla over 150 kvinnedagsarrangementer 82 steder i Norge. Steder som aldri har arrangert 8.mars arrangerer, kvinner som aldri har engasjert seg før engasjerer seg. Kvinner som var engasjert på 70-tallet reiser seg igjen, unge jenter roper ut. Kvinner i alle aldre, med forskjellig bakgrunn, står sammen.

Vi står sammen i kampen for at kvinner skal kunne leve sine liv uten å bli kontrollert av staten eller av menn. I kampen for en verden der kvinner skal kunne ta selvstendige valg over sin egen reproduksjon, over sitt eget liv. I kampen for at kvinner skal kunne leve sine liv uten å bli seksuelt trakassert, utsatt for vold og overgrep, og bli underbetalt. Vi kjemper for at kvinner i alle land skal kunne ha disse rettighetene, og at Norge skal ta ansvar utover landegrenser.  

For å oppnå dette er det viktig å organisere seg – spre ordet til alle om å melde seg inn i Kvinnefronten! 

Vi avslutter med sitat fra “Vi var mange – kvinneaktivister fra 70-tallet forteller”, fra 8.marstale i 1985;

Vi har erobret en dag der vi kan se at det vi gjør, er viktig og betyr noe.

Vi skal erobre alle dager. Vi skal erobre verden!

Comments are closed.