Hva er politikken i de største norske byene egentlig?

Dette skal Kvinnefronten finne ut for deg før 20 juni.

Kvinnefronten har sendt ut spørsmål til partier i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. Partiene som har mottatt spørsmål er: Venstre, Høyre, Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF, FrP, Miljøpartiet De Grønne, Rødt og F!

Innen 20 juni kommer altså svar på disse spørsmålene:

 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?
 2. Vil dere/ditt parti stoppe og rekommunalisere tjenester som er privatisert der dette er mulig?
 3. Vil dere/ditt parti iverksette prøveprosjekt for 6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon i minst to etater i kommunen i samarbeid med fagbevegelsen?
 4. Vil dere/ditt parti iverksette obligatorisk seksualundervisning i skoler som inkluderer bevisstgjøring om porno og hvordan pornoen påvirker ungdommens syn på seksualitet?
 5. Vil dere/ditt parti forby strippe-klubber?
 6. Vil dere/ditt parti iverksette holdningskampanjer om seksuell trakassering og voldtekt retta mot unge gutter?
 7. Vil dere/ditt parti iverksette tiltak og/eller prioritere bevilgninger for å hjelpe kvinner ut av prostitusjon?
 8. Vil dere/ditt parti jobbe for å gi utenlandske kvinner som har vært i prostitusjon rett å søke om asyl i Norge?
 9. Vil der/ditt parti fjerne og/eller gå i mot regjeringas forslag til å utvide grensa for sjølstendig oppholdstillatelse for ekteskapsinnvandrere til 5 år?
 10. Vil dere/ditt parti forplikte dere til å gi kvinner i ufrivillig deltid større stillingsandel ved ledighet?
 11. Vil dere/ditt parti innføre en minimumsgrense på 40% for stillinger i helse og omsorgssektoren ved utlysing av nye stillinger? 

Comments are closed.