Hvorfor går vi i tog på den internasjonale kvinnedagen?

8.mars er en internasjonal kampdag for kvinner over hele verden. Kvinnebevegelsen er en del av en stor sosial bevegelse som ønsker å forandre verden og gjøre den til et mer rettferdig og verdig sted å leve. Patriarkatet finnes overalt og rammer kvinner fra alle land og klasser. På 8.mars kan vi sette makt bak krava og vise fram vår kollektive styrke.

Norge er et av verdens mest likestilte land, men enda har vi lang vei å gå. Menns vold mot kvinner er et globalt problem som hindrer kvinner å delta i samfunnet på lik linje med menn. Kvinners kropper er fortsatt til salgs. #Metoo-bevegelsen viste omfanget av seksuelle overgrep og trakassering. Kvinner sliter seg ut på arbeidsmarkedet for lavere lønn og dårligere vilkår enn menn. Det er et maktmønster i samfunnet der menn har mer makt og innflytelse på kvinners bekostning.

Verdens kvinner er ikke like, kvinner, særlig i sør, rammes hardest av de negative følgene av globalisering, klimaendringer og markedsliberalismens framrykk. Råderett over egen kropp, råderett over eget liv og råderett over egen framtid er fundamentale rettigheter for kvinner over hele verden.

Vi håper alle kvinner og allierte tar seg tid til å gå ut i gatene i dag og kreve handling fra politikerne!

 

Bilder fra årets 8.marstog rundt om;

Oslo:

Bergen:

Trondheim:

Ås:

Comments are closed.