Innsamling til Tanzanias kvinneorganisering

I oktober arrangerer Kvinnefronten tur til Tanzania. Se : Ut på tur med Kvinnefronten

Utgangspunktet er det årlige prosjektbesøket til våre partnere i Tanzania: Singida Inter-African Committee, Dodoma Inter-African Committee og Women’s Promotion Centre. I tillegg til Chole Society of Women’s Development på Chole, Mafia. 

I forbindelse med besøket samler vi inn penger til båt:

Båt binder kvinnene på Mafiaøyene utenfor Tanzania sammen

Bakgrunnen: I 1995 kuppet kvinnene på Chole landsbymøtet, og fikk flertall for et forslag om bygging av en helseklinikk på øya. I januar 1997 overtok Kvinnefronten finansieringen av klinikken. Prosjektsamarbeid fortsatte de neste 15 årene gjennom FOKUS/Norad og Kvinnenes TV-innsamlinger. Kvinnegruppa Chole Society for Women and Development (CSWD) ble stiftet i 1999, og består nå av fem grupper med tilsammen 580 kvinner fra de fire Mafiaøyene. Kvinnene har prioritert utdanning og inntekstgivende prosjekter. For å komme videre med planen om å starte et kooperativ for dyrking og salg av tang og tare, trenger de en båt. Til nå har kvinnene vært avhengige av andre til å transporterer råvarene de bruker, varene de lager og tangen de dyrker. Et kooperativ for kvinnene på alle de fire øyene vil gi kvinnene en sterkere stemme i forhandlingene om pris. En båt vil i tillegg øke produksjonen med 50%. 12 kvinner i CSWD er sertifisert for å kunne føre den tradisjonelle seilbåten ‘dhow’ til Dar es Salaam, et seilas på 12-24 timer. Kvinnene er båtvante, og tar nå spranget over til motorisert båt. En ny båt er helt avgjørende for muligheten til å planlegge for fremtiden.

Vi samler inn til en båt med 15HK påhengsmotor til kvinnegruppa på Chole fordi:

–          Samarbeid i et øyrike med 5 kvinneorganisasjoner krever båt

–          En båt er et viktig skritt på veien til å danne et tang og tarekooperativ

–          Vil øke produksjonen av tang- og tare med 50%

–          Gi trygg overfart for barselkvinner til helseklinikken

–          Gi kvinnene inntekt ved å frakte turister på øyturer

 

Kvinnefrontens Cholekonto:  8225 07 66412

Kvinnefronten i Norge v/Agnete Strøm,  agnetest(at)online.no

Comments are closed.