Internasjonalt arbeid

Les Kvinnefrontens politiske krav 

Tekster fra Kvinnefrontens internasjonale arbeid;

Juni 2020:

Opprop mot surrogati

September 2019:

Lovlig abort for å ikke dø

April 2019:

Nytt fra verden 2019

Februar 2019:

CEDAW: End trafficking in women and exploitation of prostitution of women

CEDAW: Together for a Europe Free from Prostitution

November 2018:

CATW hilser Kvinnefrontens landsmøte

September 2018:

Sexindustriens overlevende

Juni 2018:

Selvbestemt abort for kvinner i hele verden!

April 2018:

Solidaritet til kurdisk kvinnekamp

April 2018:

Canada`s Prostitution Law

Mars 2018:

Nytt fra FNs kvinnekonferanse i New York

Jan 2018:

Kvinnefronten markerer den internasjonale dagen for kamp mot FGM

Jan 2018:

Sexkjøpslov i Colombia!Er det en mulighet?

Dagens Tanzania: Presidenten arresterer gravide skolejenter

April 2017:

CSW61 – Kampen mot sexindustrien

Mars 2017:

Reisebrev fra FNs kvinnekonferanse i NY

Oktober 2016:

Coalition Against Trafficking in Women

April 2016:

Kjønnslemlestelse av pikebarn i Norge, verden – i Tanzania

April 2016:

Prosjektbesøk i Tanzania

April 2016:

Kvinnefrontens internasjonale prosjekter

April 2016:

Misoprostol, abort og mødrehelse i Kigoma, Tanzania

Mars 2016:

Kvinneaktivister fra hele verden møtes på FNs kvinnekommisjon

Mars 2016:

Hersketeknikker – CSW arrangement

Februar 2016:

Kvinner bistår kvinner – i internasjonalt arbeid

Februar 2016:

Tortur og vold mot kvinner

Februar 2016:

Kampanje rettet mot menn i Sierra Leone

Desember 2015:

Inter-African Committee – arbeid mot kjønnslemlestelse

Desember 2015:

Women Against AIDS – Tanzania

Desember 2015:

Kvinneorganisering i Tanzania

Desember 2015:

Kvinneinformasjonsnettverk i Peru

September 2015:

Innsamling til Tanzanias kvinneorganisering

Juni 2015:

New Zealand – modellen

Juni 2015:

EU prosjekt med mørk bakside

Mai 2015:

Arbeidet mot seksualisert utnyttelse skyter fart i USA, og FN utfordres

Mai 2015:

Jimmy Carter hyller Kvinnefrontens arbeid mot sexkjøp

Mai 2015:

Rapport fra SIAC – funksjonshemming og skadelige skikker

April 2015:

UT PÅ TUR med Kvinnefronten

April 2015:

Prostitusjon og naturkatastrofer henger sammen!

Mars 2015:

Kvinnefronten i New York – pris til Ruchira Gupta

September 2009:

Internasjonal solidaritet