Jentefrontens bud

1. Vi skal hedre våre formødre, og alle som har banet vei for oss.

Som feminister og jentesaksaktivister er det viktig at vi ikke glemmer alle kvinnene som har kjempet kampen før oss. Det er viktig at vi ikke er historieløse, og ikke glemmer at vi viderefører kampen de starta.

2. Uenighet er bra og styrker hatet, men vi står sammen mot patriarkatet.

Det er bare bra og viktig at vi er uenige, men vi må ikke glemme at vi alle har det samme målet – å avskaffe patriarkatet.

3. Når fronten er samla, vil patriarkatet ramle a’.

Vi tar kampen sammen som søstre. Vi står aldri alene i kampen for kvinnefrigjøring. En samlet bred front er vitalt for å avskaffe patriarkatet.

4. Nei nei gutt, dette må bli slutt. Gi meg litt fri, i Jentefronten bestemmer vi.

Jentefronten er en jentesaksorganisasjon hvor jentene bestemmer. Dette er et sted hvor jenter kan si hva de mener uten å måtte tenke på hva gutter synes. At gutter ikke kan bestemme, betyr at de som definerer seg selv som gutter ikke kan ha verv eller stemmerett, men skal ha talerett.

5. I en god samtale ført, vil alle bli hørt.

Under diskusjon skal enhver jente få muligheten til å si hva de mener. Siden patriarkatet tier jenter er det viktig å gi alle muligheten til å snakke, ikke forvente at enhver jente skal ta ordet på egen hånd. Vi skal heller ikke overdøve eller bruke hersketeknikker på hverandre.

6. Uansett hva slags jente du er så er du velkommen her.

Uansett hva slags jentefronter du er, så er du velkommen her.

7. Gå aldri alene.

På demonstrasjoner, foredrag, debatter eller andre situasjoner hvor en Jentefronter representerer hele fronten, skal man alltid gå minst to og to sammen. Se bud 3.

8. Du skal ikke være stille, på grunnlag av at du er kvinne. Ta plass!

Se bud 5.

9. Du skal ikke bryte søsterskapet, vi vil alltid være en del av Kvinnefronten og følge deres vedtekter.

Så lenge vi ikke er en selvstendig organisasjon skal vi følge Kvinnefrontens vedtekter. Vi kan arbeide selvstendig, så lenge vi ikke går rake imot moderorganisasjon.

 

Vedtatt på årsmøtet 18 mars 2017

Comments are closed.