Jeg er et mørketall

Kvinnefronten har kampanjen Mørketall på nettsidene www.morketall.no

Med midler fra Extrastiftelsen, har Kvinnefronten i samarbeid med Mental Helse startet en utvidelse av kampanjen. Vi har arrangert en konferanse i september 2019, vist kampanjefilmen på kino (se filmen under) og vi har laget undervisningsmateriell om voldtekt og seksuelle for ungdom. Følg kampanjen på nettsidene og på sosiale medier.

Prosjektsekretær Kristine Sundvor Solvin kan kontaktes på epost morketall@kvinnefronten.no

Om Mørketallprosjektet

Vi vil sette fokus på de store mørketallene – alle historiene om overgrep som kvinner sitter med alene.

I Norge blir ca 80% av voldtektssaker som etterforskes henlagt. De fleste som blir voldtatt anmelder ikke på grunn av skam og på grunn av redselen for å ikke bli trodd. Dette er ikke vår skam å bære! Nå kan du dele din historie anonymt. På den måten blir tausheten brutt og historier som retter søkelyset på et enormt samfunnsproblem får en fortellerstemme.

Lik siden på facebook

Hemmeligheter gjør oss syke

Årets viktigste informasjonsmateriell om voldtekt og seksuelle overgrep.

I 2019 fikk Mørketall støtte fra Mental Helse og Stiftelsen Dam til å utvikle informasjonsmateriell om voldtekt og seksuelle overgrep retta mot jenter og unge kvinner i alderen 12-19. Resultatet er en liten utbrettsbrosjyre med tittelen «Hemmeligheter gjør oss syke». Brosjyren er utviklet i samarbeid med fagpersonell med lang erfaring med klinisk arbeid med voldtektsproblematikk, seksuelle overgrep og psykisk helse.

Voldtekt og seksuelle overgrep er et folkehelseproblem. 1 av 10 norske kvinner har blitt voldtatt. Halvparten av oss var under 18 år da det skjedde. 1 av 3 har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Det betyr at i hver eneste forsamling med ungdom og unge voksne sitter det flere ofre. Mange av dem skammer seg og forteller det aldri til noen. 1 av 3 norske kvinner har blitt utsatt for seksuelle overgrep, men en tredjedel av dem forteller det aldri til noen. De bærer det helt alene.  

Lenke til PDF av brosjyren: Hemmeligheter gjør oss syke

Denne lille utbrettsbrosjyren oppfordrer jenter og unge kvinner til å bryte stillheten om voldtekt og seksuelle overgrep. Å sette ord på hendelsen er første skrittet på veien for å bearbeide det som har skjedd. Det er det viktigste man gjør for å forebygge senskader. Brosjyren henviser også til steder der unge som har opplevd voldtekt og seksuelle overgrep kan ta kontakt og få hjelp og støtte.

Brosjyren er brettet som et trekkspill og enkel å putte i lomma. Dermed er den ideell for distribusjon via helsestasjoner, klasserom, organisasjoner for ungdom og alle andre steder der jenter og unge kvinner samles.

Brosjyren er trykket opp i 40 000 eksemplarer og distribueres gratis til lærere over hele landet via subjectaid.no. Den distribueres også ved Dixi – ressurssenter for voldtektsutsatte og ved mange helsestasjoner for ungdom. Ønsker du å få brosjyren tilsendt? Ta kontakt på morketall@kvinnefronten.no. Vi sender deg så mange eksemplarer du vil, helt kostnadsfritt. 

 Sammen bryter vi stillheten. 

Boka

Mange av historiene har blitt trykket i bok, som det går an å bestille fra kontoret for kr 200,-

Mørketall kampanjefilm

Produsent: Kvinnefronten, redaktør Marika Lejon
Regi: Nina Johnsen (medprodusent, Gjengangere)
Skuespiller: Christina Marie Hjélen Strøm (Gjengangere)

Film: Marius Martinsen
Klipp: Torbjørn Kvenseth
Musikk: Marika Lejon

Vi vil takke de som har stått på for denne filmen! Spesielt redaktør, Marika Lejon!

Se også på YOUTUBE