Kjønnsdiskriminerende Chess-reklame

Klage til forbrukerombudet på kjønnsdiskriminerende reklame i Chess reklamefilm

Chess har en reklamefilm som har blitt vist før kinovisninger på Oslo kinematografer denne høsten som kort fortalt handler om en ”mafiaboss”-lignende type, med to afrikanske kvinner, tilsynelatende prostituerte, svinsende rundt seg…

Kvinnefronten viser med dette til markedsføringsloven § 2 sine bestemmelser om at markedsføring ikke må stride mot god markedsføringsskikk. I lovbestemmelsen heter det at det ved vurderingen skal legges vekt på om markedsføringen krenker allmenne etikk- og moraloppfatninger, eller om det tas i bruk støtende virkemidler. Annonsør og den som utformer reklame, skal sørge for at reklamen ikke er i strid med likeverdet mellom kjønnene, og at den ikke utnytter det ene kjønns kropp eller gir inntrykk av en støtende eller nedsettende vurdering av kvinne eller mann.

Chess har en reklamefilm som har blitt vist før kinovisninger på Oslo kinematografer denne høsten som kort fortalt handler om en ”mafiaboss”-lignende type, med to afrikanske kvinner, tilsynelatende prostituerte, svinsende rundt seg. Budskapet i filmen var at mannen sparte så mye penger på å bruke Chess at pengesedlene fløt og at han (underforstått) hadde råd til prostituerte, og han betalte kvinnene i sekvensen som ble vist.

Filmen framstilte typiske stereotyper som kan tolkes som rasistiske: Den noe mørkhudede “søramerikanske” mafiabossen, og de afrikanske prostituerte, uansett svært lettkledte damene som svinset rundt, og mottok penger “av en eller annen grunn”. Reklamen kan etter vår vurdering åpenbart oppfattes som kjønnsdiskriminerende på grunn av leken med prostitusjonstemaet.

Vi vil på bakgrunn av ovennevnte klage Chess inn for Forbrukerombudet for brudd på god markedsføringsskikk i henhold til markedsføringsloven § 2.

Med vennlig hilsen
Torill Nustad, Talskvinne i Kvinnefronten

Comments are closed.