Kjønnsroller

Kjønnsroller er kort fortalt de sett med normer og forventninger som er knytta til det å være mann eller kvinne. De påvirker alle aspekter av livene våre, fra interesser til følelser og atferd.

Alle blir sosialisert inn i en kjønnsrolle basert på hvilket kjønn de er født i. Dette innebærer at gutter og jenter blir behandlet forskjellig fra fødselen av. Studier har vist at både foreldre, barnehagepersonale og lærere behandler guttebarn og jentebarn forskjellig helt fra begynnelsen av livet.

Allerede før vi blir født begynner folk rundt oss å forvente forskjellige ting av oss, avhengig av om vi er gutter eller jenter. Dette er forventninger som setter føringer og legger begrensninger på våre muligheter og valg.

Jenter læres i større grad opp til å ta vare på andre, mens gutter oftere får mer rom til å utvikle ferdighetene sine og sette seg selv først.

Kjønnsroller er begrensende og skadelig. Kvinnefronten kjemper for full kvinnefrigjøring, og for at dette skal være mulig, må kjønnsrollene «sprenges». Vi vil at alle mennesker skal ha handlingsrom og frihet til å forme sitt liv og sin identitet.

Kvinnefronten arbeider for at kvinner skal oppfattes og behandles først og fremst som mennesker, ikke først og fremst som kjønn.

Å oppnå formelle rettigheter er ikke nok; kjønnsrollene og den urettferdige, uformelle maktfordelingen må bort

Kvinnefrontens politiske krav

Vi vil:

  • jobbe mot de trange kjønnsrollene som gjennomsyrer samfunnet og alle stadier av livene våre i dag.
  • kreve at feminisme og kvinnehistorie integreres i lærebøker og undervisning i skolen.
  • at alle skal lære om kjønnsroller, grensesetting og respekt i skolen.
  • jobbe for et mindre kjønnsdelt arbeidsliv.
  • kreve at barnehager og skoler skal jobbe aktivt med likestilling og kjønnsrolleproblematisering.