Klage til Kringkastingsrådet

Kvinnefronten klager inn NRK for brudd på Diskrimineringsloven og Likestillingsloven.

I Trydgekontorets siste innslag, vist 07.04.2015, forekommer det klare brudd på Diskrimineringsloven, samt Likestillingsloven. Kari Jaquesson tok til motmæle mot NRK og programmet sist de laget en pornofilm som ble betalt og vist på skattebetalernes regning. Innslaget som nå er laget er nok en pornofilm, bestilt av NRK, hvor formålet er å latterliggjøre og krenke Jaquessson, samt alle andre som reagerte på den første filmen. Det er utidig nok at NRK velger å promotere en så suspekt bransje som pornoindustrien er ved å vise porno i beste sendetid. Men nå har statskanalen vist seg å være en aktør som ikke bare normaliserer pornoindustrien, men også oppfordrer til hevnporno. Ideen bak dette innslaget er nemlig nøyaktig den samme som bak all hevnporno: Å straffe, ydmyke,umyndiggjøre og nedverdige kvinner uten deres samtykke. På grunnlag av dette klager vi herved inn NRK for brudd på Diskrimineringsloven og Likestillingsloven, etter følgende paragrafer:

Diskrimineringsloven § 5 Forbud mot trakassering:
Trakassering på grunnlag som nevnt i § 4 første ledd er forbudt. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende.

Likestillingsloven:
§ 8. Forbud mot trakassering:
Trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering er forbudt.Med trakassering på grunn av kjønn menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer.
§ 9.Forbud mot gjengjeldelse
Det er forbudt å gjøre gjengjeld mot noen som har fremmet klage om brudd på denne loven, eller som har gitt uttrykk for at klage kan bli fremmet. Dette gjelder ikke dersom klageren har opptrådt grovt uaktsomt. Forbudet gjelder også overfor vitner i en klagesak.Det er forbudt å gjøre gjengjeld mot noen som unnlater å følge en instruks som er i strid med § 10.
§ 10.Forbud mot instruks
Det er forbudt å instruere noen om å diskriminere, trakassere eller gjøre gjengjeld i strid med denne loven.
§ 11.Forbud mot medvirkning
Det er forbudt å medvirke til å diskriminere, trakassere, gjøre gjengjeld eller instruere i strid med denne loven.

Kvinnefronten forventer at Kringkastingsrådet nå kommer på banen og anerkjenner alvoret i denne saken. Vi anbefaler NRK å ta et oppgjør med pornokulturen innad som gjennomsyrer egne holdninger og vurderinger. I tillegg krever vi at NRK gir en offentlig unnskyldning til Jaquesson samt til alle kvinner og menn i Norge for den kollektive nedverdigelsen vi har blitt utsatt for.

Mvh

Daisy Elizabeth Sjursø og Pil Teisbo
for Landsstyret i Kvinnefronten

Comments are closed.