Klassekamp = Kvinnekamp

Gratulerer med arbeidernes dag alle feminister.

I dag vi skal ut i gatene for å markere at klassekamp er kvinnekamp! 

Økonomisk uavhengighet er avgjørende for å oppnå full kvinnefrigjøring. Kvinnefronten ser med bekymring på at den offentlige sektoren preges av nedskjæringer og privatisering, og hvordan dette spesielt rammer kvinner, som brukere og ansatte.

Regjeringa kunne valgt å gjøre tiltak for likelønn, de kunne valgt å bruke ressurser på å bygge opp en velferdsstat som synliggjør at mennesker er viktigere enn kravet om profitt. Men dessverre går profitt foran, og mennesker fremstår kun som et middel. 

Med denne tankegangen kan alt kjøpes og alt kan selges. Også kvinner.

Dette så vi ved Erna Solbergs nyttårstale som ber kvinner opptre som fødemaskiner for staten, og vi ser det gjennom høyresidas angrep på kvinners rettigheter. Rett til abort, rett til å slippe å bli solgt gjennom surrogati og prostitusjon. Det er viktig at vi erkjenner denne sammenhengen i vårt arbeid mot kvinneundertrykking. At vi erkjenner at klassekamp er kvinnekamp – og at kvinnekamp er klassekamp.

Og ikke minst, at denne kampen fører vi med søstre og kamerater over hele verden!

God markering!

Comments are closed.