Kvinnefronten og Feministisk Initiativ

Svar til hvordan vi, som en partipolitisk uavhengig organisasjon, stiller oss til oppstarten av det nye partiet Feministisk initiativ.

Kvinnefronten er en partipolitisk uavhengig radikal feministisk organisasjon som jobber for kvinnefrigjøring. Med vårt handlingsprogram i bunn, setter vi søkelyset på kvinneundertrykkende praksiser i samfunnet, og forhold som normaliserer disse praksisene.

Kvinnefronten samarbeider med andre organisasjoner om arrangementer og tiltak både på grasrotnivå og i politikken, som fremmer kampen for kvinners rettigheter.Felles for oss er at vi ønsker oss en annen verden -en verden der kvinner er frigjorte.Kvinnefronten har medlemmer som jobber aktivt i mange ulike organisasjoner og miljøer.

Vi har medlemmer som er aktive innen frivillighetsarbeid, og som engasjerer seg i fagforeninger, foreldreutvalg og politiske partier.Det bør derfor ikke overraske noen at medlemmer av Kvinnefronten er med å starte Feministisk initiativ.

At Feministisk Initiativ er startet i Oslo og Bergen denne uken ser vi på som uttrykk for misnøye med de etablerte partiers prioritering av viktige kvinnepolitiske saker.

Det er spennende at den feministiske bølgen vi har vært vitne til i Norge de siste årene, og som vi selv har merket ved økt rekruttering , nå manifesterer seg i det politiske landskapet.

 Torill Nustad og Daisy Elizabeth Sjursø

 For Landsstyret i Kvinnefronten

Comments are closed.