Kvinnefrontens partiutspørring

Kvinnepolitikk og kvinners interesser har en tendens til å drukne eller bli nedprioritert i valgkamper. Dette ønsker Kvinnefronten å gjøre noe med. Vi har stilt partia i Bergen, Oslo, Stavanger,Tromsø og Trondheim spørsmål om noen viktige kvinnepolitiske utfordringer. Vi takker alle som har svart.

Undersøkelsen  viser at det er store forskjeller mellom den tradisjonelle høyre- og venstresida når det gjelder kvinnepolitikk. AP, Rødt og SV lover å stoppe privatisering av kommunale tjenester som betyr kutt i de ansattes lønninger og pensjoner. Dette rammer primært kvinner.
Feministisk Initiativ som stiller liste i Bergen og Oslo er noe overraskende ikke samstemte når det gjelde privatisering.

Undersøkelsen viser også at det er store motsetninger i FrP når det gjelder hjelpetilbud til kvinner i prostitusjon.
Hvis AP, Rødt og SV får makta og de holder hva de lover så kan vi få oppleve nye prøveprosjekt for 6-timers arbeidsdag, at deltidsansatte blir garantert større stillingsandel ved ledighet og bevisstgjøringskampanjer om porno og gutters holdning til voldtekt.
Hva de enkelte partia har svart kan dere lese her. Kvinnefronten lover at vi skal minne partia på deres svar. Og og sørge for at dette blir noe mer enn bare pene ord!

Last ned brosjyrer og flyers med svar her:

Bergen partiutspørring  flyer: FLYERBergen

Oslo partiutspørring   flyer: FLYEROslo

Stavanger partiutspørring  flyer: FLYERStavanger

Tromsø partiutspørring   flyer: FLYERTromsø

Trondheim partiutspørring  flyer: FLYERTrondheim

Eller les direkte på nett:

Bergen

Oslo

Stavanger

Tromsø

Trondheim

Comments are closed.