Lovlig abort for å ikke dø

På tirsdag hadde Latin-Amerikagruppene og Kvinnefronten i Tromsø besøk av Noelia Figueroa. Hun snakket om den argentinske kampen som fortsatt pågår for å få tilgang til lovlig og trygg abort. I 2018 marsjerte kvinner med grønne skaut der det stod; «Seksualundervisning for å bestemme prevensjonsmiddel for å ikke abortere. Lovlig abort for å ikke dø.» Det høres kanskje brutalt ut, men det er faktisk veldig godt sagt.

Romania er et av de landene vi har best dokumentasjon på hva en streng abortlov gjør med aborttallene og kvinnedødelighet. Romania er nemlig veldig gode på å føre statistikk. De forbød abort (med unntak av når en måtte redde kvinnens liv) i 1966. Fødselstallene var nemlig for lave. Det ble satte i gang tiltak som begrenset tilgang på prevensjon og de fikk en veldig streng abortlov. På 1980- tallet innførte de obligatoriske, gynekologiske undersøkelser av kvinner på flere arbeidsplasser. De sjekket om du var gravid og om du fortsatt var gravid neste måned. En skulle tro at disse tiltakene hjalp ikke sant? Altså at det økte fødselstallene slik Erna også ytret ønske om i sin nyttårstale i år. Men det ble faktisk ikke født flere barn. Strenge abortlover påvirker ikke fødselstallene. Det som derimot skjer er at mødredødeligheten går opp.

En streng abortlov betyr ikke den uønskede graviditeten gjennomføres. Kvinner og personer som er gravide som trenger en abort er villig til å risikere liv og helse for å få den aborten. Enten det er fordi de ikke ønsker tvillinger, ikke ønsker barn eller ikke har råd til å få barn.

I dag (28. september) er den internasjonale dagen for trygge aborter. Vi skal ikke glemme at aborter fortsatt i Europa er utrygge. Vi ser stadige innstramninger av abortloven. I Norge senest i vår. Vi blir gravid uten at vi har planlagt det. Abort er vanlig. I Norge har 1 av 3 kvinner tatt en abort. På verdensbasis har gjennomsnittlig alle kvinner tatt en abort.

Kvinnefronten ønsker en utvidelse av den selvbestemte aborten og at abortnemdene blir fjernet. Dette er ikke for å øke antallet aborter, men for å gjøre det mindre belastende å ta en abort. I 2018 fikk bare 1 av 430 søknader om abort før uke 18 avslag. Vi har gode nok grunner, graviditeten skjer inne i vår kropp. Da må det også være vårt valg! Det er på tide at vi utvider retten til selvbestemt abort og fjerner nemdene!

Skrevet at Ingrid Rabbe Larsen, Kvinnefronten Tromsø

Se bilder fra møtet tirsdag;

Comments are closed.