Media og makt

Mediene er sentrale i å produsere, reprodusere og opprettholde undertrykkende ideer om kjønn. Mediene har stor definisjonsmakt når det kommer til kjønnsroller, kvinne- og mannsidealer. Underrepresentasjon av kvinner i media betyr færre muligheter for kvinner til å påvirke og identifisere seg med hvordan dagens virkelighet framstilles. En mannsdominert mediekultur er et demokratiproblem for samfunnet.

Vel så problematisk er måten kvinner blir framstilt på. Gjennom «ufarlige/harmløse» oppslag viser media kvinner som underordna menn i samfunnet, enten ved å gjøre kvinners kjønn relevant i sammenhenger der det er irrelevant, eller ved at det lages spekulative oppslag basert på kvinnekroppen eller kvinners seksualitet slik menn definerer den.

Media har en tradisjon for å vie avkledde kvinner stor plass og sette det inn i en kontekst av «sterk og selvstendig kvinne». Rammene for hvilken type kvinner som får synes i offentligheten er veldig trange; tynn, vakker og vellykket er kravet. Det å kle av seg og spille på sex fremstilles som frigjørende og et tegn på kvinnelig styrke. Dette skaper et press på kvinner til å etterkomme idealene samtidig som det usynliggjør de kvinnene som ikke passer inn i malen.

At det kan oppleves bekreftende og positivt for den individuelle kvinne å eksponere seg på denne måten, utelukker ikke den negative effekten det har på kvinner som gruppe. Å leve i menns blikk og søke menns og medias anerkjennelse har aldri – og kan aldri – føre oss til kvinnefrigjøring.

Sosiale medier og makt

Kvinnefronten ønsker bevisstgjøring og en kritisk holdning rundt sosiale medier og deres makt. Sosiale medier og ulike nettforum har blitt arenaer der så vel barn og unge, som godt voksne befinner seg for å uttrykke seg, sosialisere, samt søke kontakt og anerkjennelse. Markedskrefter befinner seg også der, både på åpenlyse og skjulte måter. Aktører med økonomiske interesser bruker sosiale plattformer for å påvirke nye og eksisterende kunder. Utfordringen er at dette er relativt nye måter å drive markedsføring, og teknologiske fremskritt gjør at individer døgnet rundt blir utsatt for svært aggressiv påvirkning skreddersydd til å treffe våre mest basale behov og sårbare punkt. Vi ønsker å rette et kritisk blikk på måten barn, tenåringer og voksne kvinner i alle aldre utsettes for en belastning med å håndtere ikke bare pornografi og diverse underholdning ment for voksne, men kroppspress og utseendefiksering på sosiale medier.

Et annet aspekt ved sosiale medier er måten sosiale medier kan brukes til nettmobbing og trakassering. Kvinner kan bli utsatt for såkalt hevnporno der bilder og video de har gitt tillatelse til å bevares av noen privat, blir spredt til andre. Eller de kan tas bilde og video av uten at de ønsker det, og få slik datainformasjon av seg selv spredt – uten deres samtykke.

Kultur og makt

Kvinnefronten ønsker fokus på måten kvinnediskriminerende holdninger får eksistere uten motstand i flere kultursektorer. I bransjer som musikk, kunst og film er de uskrevne reglene samt innøvd praksis for anerkjennelse, anbefalinger et cetera annerledes for kvinner enn de er for menn.

Kvinnefrontens politiske krav

Vi vil:

  • bekjempe kvinnediskriminering i media og reklame.
  • kjempe mot at media omtaler seksuelle overgrep som sex
  • fjerne mediepresset på kvinner om å forandre utseendet for å tilfredsstille kommersielle idealer.
  • jobbe for at det skal være en redaksjonell oppgave å sørge for lik representasjon av kvinner og menn i media.