MENNS VOLD MOT KVINNER

Kvinnefrontens politiske krav

Vi vil:

 • at krisesentre, voldtektsmottak og støttesentre mot incest sikres drift og gjøres tilgjengelig for alle kvinner og deres barn. Dette forutsetter en kraftig økning i den økonomiske støtten.
 • at det er voldsutøveren som må forlate hjemmet, og at det er voldsutøveren som må gå med alarm
 • opprette egne krisesenter for menn
 • at politi, rettsvesen, trygdeetat, sosialkontor og politikere øker sin kunnskap om vold mot kvinner, slik at kvinner og barn får reell beskyttelse mot voldelige menn og familiemedlemmer.
 • at det utarbeides handlingsplaner mot vold i nære relasjoner i alle kommuner.
 • at det bygges opp spesialkompetanse på vold mot utsatte grupper; kvinner i prostitusjon, minoritetskvinner og kvinner med ulik funksjonsevne.
 • at særlig gutter og menn får kunnskap gjennom skolen om hvilke skader kvinnemishandling påfører kvinner og at kjøp av prostitusjon er ulovlig.
 • sette søkelys på norske prostitusjonskunder i utlandet, både turister, militære, politikere og andre menn på jobbreiser.
 • synliggjøre og ansvarliggjøre kundene i prostitusjon.
 • at ofre for trafficking ikke blir sendt ut av landet, eller dømt og fengslet for å ha oppgitt falsk identitet. De må få permanent opphold og beskyttelse.
 • ha en Nasjonal folkehelsekampanje mot voldtekt
 • ha en full gjennomgang av rettssystemet og påtalemyndigheten i voldtektssaker.
 • skjerpe voldtektslovgivningen med krav om uttrykt samtykke (samtykkelov)

__________________________________________________________________

Menn utøver vold mot kvinner verden over. Voldtekter, privat vold, strukturell vold (i krig) og ved tradisjoner og riter som er skadelige og dødelige for kvinner, herunder kjønnslemlestelse. Mange steder er det forbundet med stor fare å elske den en vil og lesbiske, bifile og transpersoner utsettes for vold og trakassering. I arbeidet mot disse formene for vold samarbeider vi med lokale organisasjoner som: Singida Inter-African Committee (Tanzania), Dodoma Inter African-Committee (Tanzania), WARMI (Peru), ACTPEW (Etiopia, Kenya), African Women’s Organisation (Østerrike), TAWREF (Tanzania)

I Norge er vi del av 25-novemberinitiativet, som arrangerer markeringer hvert år på FNs internasjonale dag for bekjempelse av vold mot kvinner.

Les de siste sakene om menns vold mot kvinner