Økonomisk selvstendighet

Kvinnefrontens politiske krav

Kvinners økonomiske selvstendighet

Vi vil:

 • lovfeste retten til heltidsstillinger
 • ha pensjonsopptjening fra første krone
 • jobbe for 6-timersdagen med full lønnskompensasjon
 • fortsette kampen for likelønn mellom kjønnene
 • sikre kvinner i den uformelle sektoren arbeidstakerrettigheter
 • styrke pensjonsvilkårene til utsatte kvinner
 • forsvare bruttopensjon og 30 års opptjening i offentlig sektor
 • styrke enslige mødres økonomiske rettigheter
 • fjerne kontantstøtten
 • innføre likestillingsanalyse på alle statsbudsjett
 • bekjempe diskriminering av minoritetskvinner på arbeidsmarkedet og iverksette tiltak som gjør det mulig for flere å ta lønna arbeid.
 • at alle arbeidsgivere skal ha gode rutiner for håndtering av varsler om seksuell trakassering i HMS-reglement, med mål om et arbeidsliv fritt for trakassering.
 • ha bedre godkjenningsordninger for utdanning og yrkeserfaring fra andre land

Les de siste sakene om kvinners økonomiske selvstendighet