Historien

Initiativet til å danne Kvinnefronten ble tatt på et møte i Studentersamfunnet i Oslo i 1971. Hovedparolen var «Kamp mot all kvinneundertrykking – for frigjøring av kvinnene».- Slik jeg husker det var det stormende fullt på møtet, forteller Turid Horgen, som var med på å starte opp de første kvinnefrontgruppene.

Kvinnefronten ble stiftet 3. desember 1972, som en del av “secondwave” feministiske bevegelsen. I Norge ga denne bevegelsen utslag i at det  trådte frem ung og opprørsk generasjon frem i den feministisk bevegelse som fikk tilnavnet «den nye kvinnebevegelsen», og som var en del av den store, internasjonale kvinnebevegelsen. Nyfeministene var først ute i 1970, så kom Kvinnefronten i 1972.

I 1973  hadde Kvinnefronten ca. 3500 medlemmer i 125 byer og tettsteder og var den største feministiske organisasjonen vi har hatt i Norge. Men kanskje viktigere enn antall medlemmer var det sterke engasjementet og det høye aktivitetsnivået. Det ble en slagkraftig og omstridt organisasjon.

På www.kampdager.no kan du lese mer om Kvinnefrontens historie, intervju med Kvinnefrontveteraner, samt om kampanjer som Kvinnefrontens abortkamp, og kampen mot porno.

PFD-arkivet har publisert en rekke gamle hefter vi anbefaler å ta en titt på!

Ta en titt i vårt ARKIV av gamle plakater.

Sidene er utarbeidet av:

Kilden – informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning i Norge, og

NIKK – Nordisk institut for kvinde- og kønsforskning – et tverrnordisk kunnskaps- og informasjonssenter for kjønns- og likestillingsforskning.

 

SE OGSÅ:

“Kvinnekamp, imperialisme og monopolkapital. Kvinnefronten i Norge og ml-bevegelsen 1972-1982
Skrevet av Ole Martin Rønning, Årbok fra Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek: Arbeiderhistorie 2005.

Årboka koster kr. 250,- og kan bestilles fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Youngsgate 11, 0181 Oslo eller via e-post:post@arbark.no