HVA VI MENER

Kvinnefronten er del av Menneskerettighetshuset.

Kvinnefronten organiserer en rekke møter og debatter på temaer vedrørende kvinnefrigjøring. Vi er aktive i organiseringen av 8. mars, både programmet på selve dagen samt den større festivalen «Ladyfest».

Kvinnefronten svarer på høringer fra Stortinget, skriver innlegg i aviser, holder foredrag og stiller i debatter. Kort sagt setter fokus på kjønnsdiskriminerende praksiser i samfunnet -store som små.

Kvinnefronten har representanter i ulike utvalg, og deltar på møter med for eksempel kvinnekommisjonen. Vi har representanter i Nei til EU sitt kvinneutvalg og i Kvinner på Tvers. Vi er medlemmer av FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål og driver i den forbindelse med ulike internasjonale prosjekter (les mer om dette under), samt følger de ulike FN prosessene på likestilling. Vi er også medlem av Kvinnelobbyen og samarbeider med flere organisasjoner nasjonalt og internasjonalt.

Kvinnefronten holder annenhvert år en feminismekonferanse – en dag med seminarer, samtaler, debatter og kulturelle innslag. I tillegg til at vi lager kampanjer av ulike slag.

Kvinnefronten kjemper store og små kamper til samme tid og side om side. Feminisme skal være både gøy, kjedelig, trist, forbannet, søtt, stygt og kompromissløst. På samme tid – og side om side.

INTERNASJONALE PARTNERE

Kvinnefronten har i dag prosjekter blant annet i Peru og Tanzania. Vi samarbeider tett med ’the Inter-African Committee’ som blant annet jobber mot kjønnslemlestelse, samt Coalition Against Trafficking in Women Les mer under INTERNASJONALT ARBEID

FETT

FETT er et feministisk tidsskrift, som kommer ut med fire utgaver i året. Bladet utgis av Kvinnefronten, med økonomisk støtte fra Fritt Ord og Norsk Kulturråd, men redaksjonen arbeider på uavhengig basis. Fett nettside