INTERNASJONALE PARTNERE

Verdens kvinner er ikke like. Kvinner, særlig i sør, rammes hardest av de negative følgene av globalisering, klimaendringer og markedsliberalismens framrykking. Samtidig tilsier vår erfaring at vi kan enes om hva som er de fundamentale rettighetene for kvinner:

Råderett over egen kropp – Råderett over eget liv – Råderett over egen framtid

Det er viktig at vår forskjellighet som kvinner ikke blir brukt til å underminere det feministiske prosjektet.

Kvinnefronten arbeider internasjonalt på sak og vi knytter oss opp internasjonalt med andre kvinneorganisasjoner og feministiske ledere over hele verden. Sentrale områder i dette internasjonale samarbeidet er kvinners egenorganisering rundt sentrale kvinnekrav relatert til kvinners menneskerettigheter: Vold mot kvinner, kjønnslemlestelse og andre kulturtradisjoner som er skadelige for kvinner og barns helse, reproduktive rettigheter, pornografi, prostitusjon og menneskehandel, politisk deltakelse og økonomisk selvstendighet. Alle disse sentrale områdene arbeides det med kontinuerlig, via samhandling i internasjonale feministiske nettverk og via direktekontakt til kvinneorganisasjoner i Nord og Sør:

Ja til kvinners politiske deltakelse:

Kvinnekampen og den internasjonale kvinnebevegelsen har forandret verden. Kvinnefronten ser organisering av kvinner på alle nivåer som et mål og middel til endring av kvinners liv både lokalt og internasjonalt. Internasjonale kvinnekonferanser og FN-konferanser er derfor viktige arenaer for å sette og få gjennomslag for feministiske agendaer.

Nei til prostitusjon og menneskehandel:

I Norge er det ulovlig med kjøp av sex. Prostitusjon er en del av menns vold mot kvinner. Prostitusjon er et resultat av manglende likestilling, og en årsak til manglende likestilling. Kvinnefrontens mål er en verden uten prostitusjon. For å nå dette målet samarbeider vi med: Coalition Against Trafficking in Women CATW Int, Roks (Sverige), European Women’s Lobby EWL (Belgia), Equality Now (USA, England), Apne Aap (India), CATW South East Asia, CATW Latin-America and Caribbean, Reden (Danmark), Sveriges Kvinnelobby, STOP SEXKAUF (Tyskland), SPACE Int.

Nei til porno:

Porno alminneliggjør, rettferdiggjør, forherliger og oppfordrer til menns undertrykking og vold mot kvinner, og er uløselig knyttet til prostitusjon. Pornoindustrien seksualiserer og sementerer det ujevne maktforholdet mellom kvinner og menn i samfunnet, og alminneliggjør at kvinners kropper kan bli kjøpt. I arbeidet mot porno samarbeider vi med de samme internasjonale organisasjonene som i arbeidet mot prostitusjon og menneskehandel.

Nei til vold mot kvinner:

Vold mot kvinner utøves verden over. Voldtekter, privat vold, strukturell vold (i krig) og ved tradisjoner og riter som er skadelige og dødelige for kvinner, herunder kjønnslemlestelse. Mange steder er det forbundet med stor fare å elske den en vil og lesbiske, bifile og transpersoner utsettes for vold og trakassering. I arbeidet mot disse formene for vold samarbeider vi med lokale organisasjoner som: WARMI (Peru), ACTPEW (Etiopia, Kenya), African Women’s Organisation (Østerrike), TAWREF (Tanzania)

Ja til selvbestemt abort, ja til seksuelle og reproduktive rettigheter:

Kvinner skal ha råderett over egen kropp, seksualitet og reproduksjon. Det er en forutsetning for full kvinnefrigjøring. Trygg abort, prevensjon, svangerskap og fødsel er viktige for kvinners helse over hele verden. Og for å oppnå dette samarbeider vi med : Women’s Promotion Centre (Tanzania), Women on Waves (Nederland), Women Helps Women (Nederland), WGNRR (Fiji), WARMI (Peru).

Ja til kvinners økonomiske selvstendighet:

Kvinners kamp for økonomisk selvstendighet har til alle tider og steder rystet patriarkatet og utfordret politiske og kulturelle strukturer. Full kvinnefrigjøring er ikke mulig uten kvinners økonomiske selvstendighet. I dette arbeidet har vi arbeidet med: Chole Society for Women’s Development (Tanzania), TAWREF (Tanzania).

 

Rapporter fra vårt arbeid:

Chole society for Women`s Development Tanzania (english)

Chole society for Women`s Development Tanzania (swahili)

IAC -Against Female Genital Mutilation -Tanzania (english)

IAC – Against Female Genital Mutilation – Tanzania (swahili)

KIWAKUKKI -Women Against AIDS in Kilmanjaro region (english)

Gestao Reproductive Health Promotion -Brazil (english)

Gestao Reproductive Health Promotion -Brazil (portugisisk)

Cendoc Kvinneinformasjonsnettverket RIM Peru (norsk)

Cendoc -Evaluación informe final, RIM, Peru (spanish)

For mer informasjon ta kontakt med Agnete Strøm, internasjonalt ansvarlig: agnetest@online.no