SURROGATI

Å få barn er ingen rettighet  – Å kjøpe barn er ingen rettighet

Selv om det er vanskelig å være ufrivillig barnløs, mener Kvinnefronten dette aldri kan bli et påskudd for å innskrenke andre menneskers rettigheter. Å få barn kan ikke prioriteres over enhver pris. I likhet med i prostitusjon er surrogati intimt koblet til kjønn, klasse og etnisitet.

Vi mener at norske mennesker ikke skal kunne støtte denne brutal millionindustrien, som faktisk er ulovlig i Norge. Å begår lovbrudd må få konsekvenser.

Kvinnefronten skriver under på den internasjonale kampanjen #StopSurrogacyNow. Kampanjen er en oppfordring til nasjonale myndigheter og ledere i det internasjonale samfunn om en felles satsing for å bekjempe denne praksisen og å stoppe surrogati.

#StopSurrogacyNow

 

Les mer om surrogati:

Nettsider: Feministiskt nej til Surrogatmödraskap

Raja og Lundeby: “Nei til all type surrogati”

Malin Lernfelt “Kvinnor är inte maskiner”

Lotti Sörelius “Vad är det vi medvarkar till?” 

Kajsa Ekis Ekman; “Stoppa all handel med babyfabriker”

Kajsa Ekis Ekman;Varat och varan – prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan