Prosjektsekretær for Kvinnefronten

Vil du jobbe feministisk med Kvinnefronten?

Kvinnefronten skal i samarbeid med Mental Helse drifte prosjektet Mørketall. Vi søker etter en prosjektsekretær som kan følge opp dette prosjektet, i tillegg til å følge opp andre prosjekter og drift av Kvinnefronten. Prosjektet har base i Oslo.

Gjennom Mørketall ønsker vi å forebygge voldtekt og de skadene som oppstår som følge av voldtekt. Intensjonen er å synliggjøre voldtekt som et strukturelt samfunnsproblem ved å spre informasjon om voldtekt, og forebygge psykiske plager i etterkant av voldtekt gjennom å fremme stemmene til personer som er blitt utsatt for voldtekt.

Stillingens arbeidsoppgaver vil blant annet innebære:

 • Organisere frivillige
 • Organisere og gjennomføre konferanse om vold og overgrep
 • Utarbeide informasjonsmateriell om voldtekt og forebygging av voldtekt, til ungdomsskoler og videregående skoler
 • Møter med politikere for å fremme mulighetene for en nasjonal folkehelsekampanje mot voldtekt
 • Samarbeide med organisasjoner på feltet likestilling, vold og overgrep
 • Drift av nettside
 • Lage innhold til og skape engasjement på sosiale medier
 • Forefallende arbeid

Kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til problematikk rundt vold og overgrep i Norge
 • Kjennskap til Kvinnefronten som organisasjon og Kvinnefrontens politikk
 • Erfaring fra kommunikasjonsarbeid, prosjektarbeid og/eller frivillig arbeid
 • Eventuelt erfaring fra undervisning og/eller utarbeiding av undervisningsmateriell
 • Personlig egnethet vil vektlegges sterkt

Hos oss får du:

 • Bli del av et spennende feministisk miljø med mye aktivitet
 • Kontorer i Oslo sentrum, delt med andre menneskerettighetsorganisasjoner
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale

Varighet: 6 måneder, med muligheter for forlengelse.

Tiltredelse: Snarest.

Søknadsfrist: Søknad og CV sendes til post@kvinnefronten.no innen 11.februar.

Stillingsandel: 50%

Om Kvinnefronten:

Kvinnefronten er en medlemsbasert kvinneorganisasjon som har drevet kvinnekamp siden 1972. Vi drives hovedsakelig på frivillig basis. Vårt arbeid strekker seg lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi kjemper mot alle politiske, økonomiske og religiøse systemer som baserer seg på utnytting av mennesker. Full frigjøring er det når kvinnen har rett og mulighet til å velge det liv hun ønsker med hensyn til utdannelse, yrkesvalg, seksualitet, antall osv. Dette må være mulig uansett hudfarge, etnisk opprinnelse, seksuell legning eller funksjonsdyktighet.

Les vårt Program

Comments are closed.