Regjeringa kjører igjennom lovendring!

3.mai kom regjeringa med lovforslaget om endringer i abortloven. De går inn for at fosterreduksjon må opp i nemnd, på tross av massiv motstand i befolkningen og i fagmiljøer. Følg saksgangen her.
Regjeringa legger altså opp til å kjøre igjennom forslaget fortest mulig, for å unngå protester.
13.mai kl.09 er påmeldingsfristen, og høringa er allerede 16.mai kl 08:30
Kvinnefronten og andre høringsinstanser melder seg på, men publikum behøver ikke påmelding.
Her må vi stille kvinnesterke!
La Stortinget føle trøkket fra befolkninga som vil forsvare retten til selvbestemt abort!
Har du ikke mulighet til å dra på høringa? Spre informasjon om høringa i dine nettverk, ta kontakt med stortingsrepresentantene og legg press på de!
Spre ordet og støtt Kvinnefronten ved å betale din kontingent, så vi kan dra saker som dette videre!

Comments are closed.