Regjeringa svikter på kvinnehelse

Kvinnehelse og føde- og barselomsorg har vært nedprioritert i årevis, og vi ser at forholdene for fødekvinne har forverret seg under pandemien. Abort, graviditet og fødsel er en stor fysisk og psykisk påkjenning. Kvinner fortjener et helsevesen med kompetanse og ressurser til å prioritere dem og gi dem god oppfølging, og dette er spesielt viktig under en pandemi hvor de mest utsatte kvinnene er de som lider mest. Det er uakseptabelt å nedprioritere av kvinner og barns helse og rettigheter.

Ingen oppfølging av kvinner som tar abort
For et år siden vedtok Stortinget en lov som skulle sikre bedre oppfølging av kvinner som går gjennom abort, etter at flere kvinner sto frem i media med sine historier om den fysiske og psykiske påkjenningen spontanabort og selvvalgt abort kan være. Loven har ikke hatt noen virkning i praksis og tilbudet har ikke blitt bedre.  Kvinner som tar abort, enten den er spontan eller ikke, fortjener et verdig helsetilbud om de har behov for det.

Les mer om loven om oppfølging av kvinner som går gjennom abort i en NRK-artikkel HER.

-Kvinner må fortsatt føde alene
Under pandemien har kvinner måttet føde alene uten å få ha med seg en partner eller støttespiller. Det har resultert i et opprop med over 40.000 underskrifter som krevde at kvinner skulle få slippe å føde alene. 23. februar vedtok Stortinget at regjeringen skal sørge for å sikre bruk av hurtigtesting ved fødeavdelinger for å legge til rette for at partner får være med på svangerskapsoppfølging, under fødsel og i barseltida. Men når det underliggende problemet er jordmormangel og underbemanning, trenger dette vedtaket å følges opp med øremerkede midler slik at fødeavdelingene har kapasitet til å sikre at ingen kvinner må føde alene.

Les mer om kvinner som må føde alene i en artikkel fra VG HER.

Kvinnefronten krever et godt, trygt og helhetlig helsetilbud for kvinner før og etter abort og under graviditet, fødsel og barsel. Da må regjeringa få på plass og følge opp de tilbudene Stortinget har vedtatt. Pandemien fungerer som et forstørrelsesglass på ulikheter i samfunnet, og vi ser at kvinnehelse som vanlig nedprioriteres og at det er kvinner og barns helse og rettigheter som blir skadelidende.

Les mer om Kvinnefrontens politikk om barsels og fødselsomsorg HER.

Comments are closed.