Seksuell frigjøring

Kvinnefronten vil jobbe for et samfunn hvor alle kan leve ut sin identitet, kjærlighet og seksualitet basert på likeverd og samtykke, uten fare for å bli diskriminert og/eller trakassert. Seksuell frihet er blant annet å kunne utfolde sine seksuelle lyster og sitt begjær uten å føle skyld eller skam, og uten frykt for vold eller overgrep. Kvinner og jenter må kjenne trygghet til å kunne si både nei og ja.

Parallelt med kampen mot porno, som gir et vrengebilde av sex, ønsker vi å føre kampen for seksuell frigjøring. Faktorer som fremmer en fri og ikke-undertrykkende seksualitet er i manko, samtidig som seksuelt undertrykkende krefter har for stor makt. Kvinnefronten vil innføre et nasjonalt nettpornofilter, der det kreves registrering for tilgang og 18 års aldersgrense.

Seksuell undertrykking og utnytting gjør at mange blir ”frarøvet” sin seksualitet og ikke blir i stand til å nyte den fritt selv om de får muligheten til det. Der gutter blir oppdratt til at sex og kåthet er en del av deres natur, blir jenter oppdratt til å motstå dette i stor grad. Begge deler er undertrykkende. Barn bør oppdras til å få et naturlig forhold til sin egen seksualitet, og respekt for andres seksualitet.

Seksuell frihet forutsetter også oppheving av synet på heteroseksualitet som det normale. En slik norm gjør at lesbiske, bifile og transpersoner blir sett på som avvikere og blir ofte trakassert og forsøkt usynliggjort.

Kvinnefrontens politiske krav

Vi vil:

  • jobbe for obligatorisk seksualundervisning både i barnehage, grunnskole og videregående skole, og å inkludere tematikken i relevante utdanningsforløp som lærer, førskolelærer, pedagog, helsesøster osv.
  • at jenter og kvinner med ulik fysisk og/eller psykisk funksjonsevne må sikres tilrettelagt seksualundervisning og veiledning i spørsmål tilknytta reproduksjon og abort.
  • jobbe mot pornokultur og pornoindustrien