Sexindustriens overlevende

Kvinnefronten har invitert internasjonale survivors (overlevende etter prostitusjon) for å diskutere menneskehandel og prostitusjon. Seminaret er del av Globaliseringskonferansen, og holdes 12 oktober kl.1200 i Formlab, Hausmannsgate 16 

De siste årene har det blitt etablert flere ulike nettverk av personer med erfaring fra prostitusjon som jobber mot utnyttelse i sexindustrien.

Vi har invitert sentrale kvinner i disse nettverkene for å høre deres erfaringer. Seminaret skal ta for seg maktstrukturer i prostitusjon og lovgivning. Hvilke krav har disse kvinnene til lovgivning og hjelpetiltak? 

De som kommer er;
Rachel Moran 
Moran er grunnleggeren av nettverket Space International. SPACE står for Survivors of Prostitution-Abuse Calling for Enlightenment. Organisasjonen er for og med personer som tidligere har vært i prostitusjon, og som jobber for endring. Den ble startet i Irland, men har nå ekspandert til UK og US. Mer om organisasjonen her; http://www.spaceintl.org/oldsite/about-us/index.htmlMoran er også forfatter av boka; Paid for – my journey through prostitution. Der forteller hun om sitt liv, før, under og ut av prostitusjon

Huschke Mau 
Mau er overlevende etter prostitusjon fra Tyskland. Hun har grunnlagt nettverket Ella, som er et nettverk for kvinner som har overlevd prostitusjon, og som fortsatt er i prostitusjon i Tyskland. Les mer om denne organisasjonen her; https://netzwerk-ella.de/index.php/ziele/. Ella jobber for lovendring og for å få kvinner ut av prostitusjon og menneskehandel.

Merly Åsbogård
Åsbogård er overlevende etter prostitusjon fra Sverige. Åsbogård bruker sin erfaring fra prostitusjon til å jobbe for å bygge opp et arbeid mot prostitusjon i Sverige. Hun driver facebookgruppen «Supportgrupp för utsatta kvinnor», og driver også podcasten 5kampen sammen med Hanna Bergwall.


Samtalen ledes av 
Katharina Sass
Sass er aktivist i Kvinnefronten og samfunnsforsker med doktorgrad i sosiologi. Hun kommer fra Tyskland og har ført kampen mot prostitusjon der blant annet med utgivelsen av boken «Mythos Sexarbeit. Argumente gegen Prostitution und Sexkauf.» (på norsk: Sexarbeidsmyten. Argumenter mot prostitusjon og sexkjøp.) (Papyrossa Verlag, 2017). 

Bestill billetter inne på Globaliseringskonferansen sine nettsider. Seminaret blir på engelsk.

Facebookarrangement

Comments are closed.