Sexkjøpslov i Colombia! Er det en mulighet?

Bildet: Tidligere FARC-gissel, Clara Rojas, fremmer sexkjøpsloven i Columbia. Foto: SEMANA

Et av Kvinnefrontens internasjonale prosjekter mot prostitusjon og menneskehandel er i Colombia.

Her samarbeider Kvinnefronten med ASOMUPCAR, lokalavdelingen til CATW Latin-Amerika i Colombia. Prosjektet arbeider i regionen Caquetá som inntil for nylig var FARC-kontrollert. Våpenhvilen kom sent i desember 2016. ASOMUPCAR har i tiår arbeidet med å gi kvinner mulighet til å komme seg ut av prostitusjon og å få slutt på all prostitusjon.

Å få innført en lov som forbyr kjøp av sex er et viktig steg på veien, og nå som det er blitt fredstid byr det seg nye sjanser.

I Bogota begynner det vanlige politiske livet å fungere igjen og politikerne tar fatt på andre oppgaver enn borgerkrig og fredsforhandlinger. Men det skaper likevel en sensasjon når kongressmedlem Clara Rojas plutselig fremmer et lovforslag som forbyr kjøp av seksuell aktivitet. Lovforslaget har en strafferamme med graderte bøter: førstegangsforseelse 3,5 millioner pesos, USD 1200, men blir man tatt mange flere ganger øker bøtene helt opp til 23 millioner pesos. Bøtene skal gå til finansiere program for rehabilitering av ofre for prostitusjon, så langt forslaget.

I et intervju med avisa Nacion 8. august 2017 sier Clara Rojas at mellom 60 til 70 % av prostituerte personer tilhører de laveste sosiale sjiktene, de er migranter eller fordrevne grunnet borgerkrigen, de er kommet hit via menneskehandlere, og menneskehandel er forbudt i Columbia. Før lovforslaget hadde senator Carla Rojas og hennes team reist til byen Florencía i Caquetá hvor ASOMUPCAR har hovedkvarter. Her ble erfaringer og argumenter for sexkjøpsloven delt.

Nå begynner det møysommelige arbeidet med å få oppslutning rundt lovforslaget hos kongressmedlemmene. I slutten av august reiste leder av ASOMUPCAR, Beatriz Rodríguez Rengifo, til Bogotá og deltok i høringen i Senatet og forsvarte forslaget om sexkjøpslov. Hennes stemme var viktig, for pro-prostitusjonslobbyen var høyrøstet til stede. Rengifo hadde også et møte med den interdepartementale komiteen mot menneskehandel.

Clara Rojas og Beatriz Rodríguez Rengifo er to sentrale personer i arbeidet med å få innført en sexkjøpslov i Columbia. De kjente hverandre ikke fra før, men et senatsmedlem fra Caquetá sørget for det.

Hvem er så Clara Rojas som fremmer en sexkjøpslov for Colombia?

I Magasinet til Dagens Næringsliv 9. desember 2017, er det en lang artikkel om henne, tekst og foto ved Hilda Nyfløt.  Her er et lite glimt fra artikkelen som starter slik:

FANGET AV FARC

I seks år kjempet Clara Rojas mot sykdommer, indre demoner og døden som et av FARC-geriljaens mest høyprofilerte gisler. Tilbake i politikken vil hun innføre Colombias svar på skandinavisk sexkjøpslov…

Clara Rojas var kampanjeleder for presidentkandidat Ingrid Betancourt, og i 2002 ble de begge kidnappet av FARC. Sammen var de geriljaens mest høyprofilerte gisler. Mens Rojas ble satt fri etter forhandlinger etter seks år, ble Betancourt frigitt etter en aksjon av colombianske sikkerhetsstyrker etter seks og et halvt år.

Clara Rojas er politiker for Partido Liberal. ”Jeg vil skape et alternativ for de prostituerte, få dem inn iregulert arbeid. Bare i Bogota finnes minst 22.000, fortellerhun. – Prostitusjon er direkte tilknyttet menneskehandel, som er ulovlig i Colombia.”

2

Vi heier på Clara Rojas.

Hvem er Beatriz Rodrígez Rengifo?

Fortsettelse følger, følg med.

 

Agnete Strøm

Kvinnefrontens internasjonale utvalg

 

Comments are closed.