Sexkjøpsloven skader ikke prostituerte

Først publisert i BT 18.mars 2019

Skrevet av Katharina Sass, sosiolog og medlem av Kvinnefronten

Debatten om sexkjøpsloven har gått i så mange år, at man skulle tro at alle argumenter var utvekslet. Slik er det tydeligvis ikke. I BT 12. mars tar to representanter fra Unge Venstre igjen til ordet for å fjerne sexkjøpslovenDe mener at loven bør kritiseres på prinsipielt grunnlag fordi staten ikke bør blande seg inn i voksne menneskers sexliv. Og de hevder at sexkjøpsloven skader de prostituerte.

Alle er vel enig i at voksne mennesker må få lov til å ha sex med hverandre uten at staten blander seg inn, så lenge begge har lyst og ingen tar skade av det. Problemet er at de prostituerte ikke har lyst på sex med kjøperne sine.

Fra forskningen om sexkjøpere vet vi at slike menn ofte kan bli voldelige. Sammenliknet med menn som ikke kjøper sex, har de mindre empati for prostituerte og ser dem som mindre menneskelige enn andre kvinner (eller menn).

Sexkjøpere har ofte en oppfatning om at det er kvinners oppgave å være seksuelt rause og beskjedne, og de synes det er irriterende når kvinner har egne seksuelle behov. De har også i gjennomsnitt flere sexpartnere enn menn som ikke kjøper sex – ikke bare innenfor, men også utenfor prostitusjon.

Dette overrasker kanskje dem som tror at sexkjøpere er stakkarslige tapere. Sexkjøpere kan være alle slags menn. Mange er gift og har barn.

I tillegg så tar de prostituerte faktisk skade av å ha sex med kjøperne. Det å bli betalt, beskytter ikke mot de langsiktige psykiske effektene av å bli misbrukt om og om igjen.

Forskning viser at cirka to tredjedeler av de prostituerte har posttraumatiske lidelser – en høyere andel enn blant krigsveteraner og voldtektsofre. Det sier litt om hvor voldelig prostitusjon er – uansett hvordan den er regulert.

Mange av de prostituerte i Norge er fattige kvinner fra Nigeria, Romania, Bulgaria og liknende land. Å late som om prostituerte og sexkjøpere er likeverdige markedsdeltakere, som inngår «frivillige, frie kontrakter» med hverandre, er en klassisk liberal feilslutning, som ignorerer de faktiske maktforholdene i samfunnet.

Regjeringens evaluering av sexkjøpsloven var tydelig på at det ikke finnes noe indikasjoner for at volden i prostitusjon har økt som følge av loven.

Riktignok har det blitt mer kamp om kjøperne. Men det er ikke blitt mer farlig. Derimot har loven beviselig redusert omfanget av prostitusjon i Norge og menneskehandelen til Norge. Det er ellers riktig at den strenge norske hallikparagrafen gjør det umulig å tjene på andre sin prostitusjon ved å leie ut lokaler til dette formålet. Ingen bør bli hjemløs på grunn av dette.

Hvis det virkelig forekommer, så bør det gjøres noe med det. Og ofre for menneskehandel bør få betingelsesløs opphold i Norge. Men alternativet til dette er et regelverk som i mitt hjemland Tyskland, der bordeller og bordellreklame er lovlige og bordelleierne leier ut lokaler for opptil 130 Euro om dagen til de prostituerte. De må da ha fem til seks kjøpere om dagen bare for å kunne betale utgiftene sine.

Jeg lurer på om det er en slik verden Unge Venstre ønsker seg.

Comments are closed.