Solidaritet til kurdisk kvinnekamp

Først publisert i Klassekampen 30.04.2018

Fra Kvinnefronten, Bestemødre for fred, Norsk Kvinnesaksforening, Health & Human Rights Info og Kvinnenettverket i kurdisk demokratisk samfunnssenter;

Det er viktig å støtte og å vise solidaritet med kvinneaktivister i hele verden, nå mer enn noensinne.

I en voldsom og konfliktfylt region, trenger våre søstre i Afrin allierte i sitt arbeid for fred og et likestilt og demokratisk samfunn. Et angrep på kvinner i Afrin er et angrep på alle kvinner. Vi fordømmer Tyrkias invasjon av Afrin og støtter kvinners frigjøringskamp.

Mange har hørt om de kurdiske kvinnene som har stått fremst på barrikadene mot fascistiske organisasjoner som IS og undertrykkende stater. Hva mange ikke vet er at flere tiår med organisering, skolering og kamp ligger bak. Kurdiske kvinners motstand mot IS spiller en større rolle enn bare å stoppe IS. Det betyr en ny framtid. Når kurdiske kvinner klarer å stoppe IS eller gjør motstand mot undertrykkende stater gir det styrke til kvinner i hele verden. De kjemper ikke bare for seg selv og det gjør ikke vi heller. Vi kjemper sammen. Solidariteten viser at feminismen er grenseløs.

Kvinner i Rojava, de kurdiske områdene i Nord-Syria, har sagt at de vil bekjempe fascisme ved å sikre frigjøringen av kvinner i Midtøsten. De har allerede begynt. De har innført delt lederskap, kvinnelige forsvarsenheter, kvinneakademier og kvinnekooperativer i Nord-Syria. Kvinnebevegelsen er autonomt organisert i alle samfunnslag, selv om de er midt i en krig. Kjønnsbasert diskriminering, tvangsekteskap, vold i hjemmet og polygami har blitt kriminalisert. Likestilling blir vedtatt ved lov, og arbeidet med kvinnefrigjøring er grunnleggende i byggingen av et nytt samfunn. Dette er den nye samfunnsmodellen som ga håp og som nå er under angrep.

Den 20.januar startet Tyrkia en folkerettsstridig invasjon av Afrin-regionen i nordvest Syria. Tyrkia bomber landsbyer fra fly, og leder an i bakkeinvasjon med tanks, sammen med jihadistiske opprørsgrupper. Gjennom å okkupere Afrin prøver Tyrkia å eliminere de universelle verdiene av frihet, likestilling og demokrati som er utformet under kvinners lederskap.

Norge er alliert med Tyrkia gjennom NATO og selger våpen til Tyrkia. Norge har derfor et særlig ansvar for å ta et tydelig standpunkt mot Tyrkias folkerettsstridige invasjon.

Angrepene på sivile i Afrin må stoppe og Tyrkia må trekke seg ut av Syria.

Vi kan ikke sitte stille og være vitne til de overgrepene som utføres mot våre søstre i Syria. Vi oppfordrer den norske regjeringen til å jobbe for fred i Syria gjennom å overholde folkeretten, respektere sivilbefolkningen, og jobbe for at Tyrkia trekker seg ut av Afrin.

Kvinnekampen er internasjonal, og vi støtter våre søstre i kampen for selvstendighet, frihet og demokrati!

 

 

Comments are closed.