Råderett over egen kropp

Kvinnefrontens politiske krav

Råderett over egen kropp: Seksuelle og reproduktive helserettigheter

Vi vil:

 • at retningslinjene for barselomsorg skal oppfylles.
 • at fødeavdelinger, fødestuer, barselavdelinger og lignende må tilrettelegges for kvinner med ulik funksjonsevne.
 • at alle kvinner skal få tilbud om samtale med fagutdanna helsepersonell kort tid etter fødsel for å sikre kvinners mentale helse.
 • jobbe for gratis og sikker prevensjon og prevensjonsrådgivning til alle
 • at Norge følger WHO sine retningslinjer og gjør medikamentell abort tilgjengelig som behandling hos fastlegen.
 • fjerne abortnemndene.
 • ha sjølbestemt abort hele svangerskapet
 • at reservasjonsretten for helsepersonell i abortloven blir fjerna.
 • fjerne aldersgrensa for kjøp av nødprevensjon utenom apotek (dagligvarehandel, bensinstasjon o.l.).
 • at kvinner, uavhengig av sivil status, skal ha rett til adopsjon og til å være fosterforelder.
 • at den høye egenandelen på sterilisering blir fjerna.
 • reise debatt om utvikling av føde- og barselomsorgen og delta i aksjoner for bedre fødeomsorg.
 • jobbe for at nødprevensjon og medikamentell abort skal være en del av basistilbudet til hjelpeorganisjasjoner som jobber i krig og konflikt.
 • at det å markedsføre, benytte, ta initiativ til eller medvirke til surrogati gjøres straffbart ved at handlinga blir tatt inn i straffeloven med ei strafferamme på inntil 3 års fengsel. Surrogatmor skal likevel ikke kunne straffes.
 • ha et forbud mot eggdonasjon.
 • ha et forbud mot kosmetisk kirurgi dersom det ikke er medisinsk nødvendig.