St. Hanshaugen leter etter nye stedsnavn!

15.september er fristen for å sende inn forslag til nye stedsnavn.

Oslo by har omlag 750 steder oppkalt etter menn, mens kun 100 er oppkalt etter kvinner. I tillegg til dette er det (minst) 12 menn som har hele to steder oppkalt etter seg, mens viktige historiske kvinner har måttet vike.
St. Hanshaugen bydelsutvalg har nå mulighet til å være med å endre mannstrenden i byrommet – send inn ditt forslag slik at de “navneløse” stedene kan bli oppkalt etter viktige lokale kvinner, og samtidig gi kvinner synlighet i det offentlige rom.

Kvinnefronten har forslag på fem kvinnenavn som vi håper St. Hanshaugen vil bruke som stedsnavn:

Sigrun Berg

Berg (død 1982) var kunsthåndverker, vever og tekstildesigner. Hun er blitt særlig kjent for sin produksjon av plagg og sjal. Engasjementet for å skape arbeidsplasser fulgte henne gjennom hele livet, og hun fikk i gang mange småbedrifter og vevstuer. Hun holdt til i Damstredet på St. Hanshaugen i mange år.

Lilla Hansen

Hansen (død 1962) var Norges første kvinnelige arkitekt med egen praksis. Hun etablerte sitt arkitektkontor i Oslo i 1908. Hennes siste større verk var Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus i Akersbakken 27 i Oslo, St. Hanshaugen, fullført i 1938.

Clara Holst

Holst (død 1935) var språkforsker, den første kvinnelige filologistudenten ved Universitetet i Kristiania(1890), den første kvinnen som tok språklig-historisk embetseksamen (1896), og den første kvinnen som disputerte for doktorgraden i Norge, i 1903 (det var den fjerde doktorgrad tatt av en norsk kvinne, de tre første ble tatt i utlandet). 10. desember 1903 disputerte hun i Kristiania, som den første kvinne som forsvarte en norsk doktorgrad. Clara Holst bodde på St. Hanshaugen, og er gravlagt på Vår frelsers gravlund.

Anna Rogstad

Rogstad (død 1938) var lærerinne, kvinnesaksforkjemper og politiker. Hun representerte Frisinnede Venstre i valgsamarbeid med Høyre da hun, som første kvinne, møtte på Stortinget den 17. mars 1911.

Rogstad stod sentralt i arbeidet for alminnelig stemmerett for kvinner, lærerinnenes arbeidsvilkår og utdannelse for jenter og kvinner. Hun stiftet i 1912 Norges Lærerinneforbund, der hun også ble første formann, og styrte Kristiania kommunale fortsettelsesskole for piker (den senere Oslo framhaldsskole) fra 1900 til 1923. Hun skrev mange lærebøker og metodiske veiledninger for skoleverket. Rogstad bodde på St. Hanshaugen og er gravlagt på Vår Frelsers gravlund.

Mary Barratt Due

Barratt Due (død 1969) var en norsk pianist. Sammen med sin mann Henrik Adam Due stiftet hun Barratt Due musikkinstitutt i 1927.Hun hadde en omfattende konsertvirksomhet. Yndlingskomponistene var Franz Liszt og Frédéric Chopin. Hun var også åpen for den nye impresjonistiske stilen, og var blant de første i Norge til å sette Claude Debussy på programmet.

I 1916 giftet hun seg med Henrik Due, og i 1927 startet de musikkinstituttet, som var banebrytende innen musikkpedagogikken. Hun fortsatte konsertvirksomheten, ofte med samtidsmusikk på programmet, samtidig som hun studerte musikkundervisning, blant annet i USA.

 

Vi stiller oss i tillegg bak forslaget om å gi stedet “dampplassen/gåsa” det nye navnet “Selma Lagerlôfs plass”, slik det allerede er foreslått.

 

 

 

Comments are closed.