Stopp Surrogati NÅ!

Kvinnefronten skriver under opprop #StopSurrogacyNow

Oppropet lyder som følger:

Som kvinner og menn fra ulike etniske, religiøse, kulturelle og med ulik sosio-økonomisk bakgrunn, har vi kommet sammen på grunn av vår felles bekymring for kvinner og barn som blir utnyttet til surrogati.

Vi forstår det sterke ønsket mange har om å bli foreldre. Det er likevel behov for å sette visse grenser. Menneskerettighetene er en standard for hvor disse grensene bør gå.

Vi mener at surrogati bør stoppes, fordi det krenker kvinner og barns rettigheter. Fattige kvinner utnyttes ofte til surrogati. I mange tilfeller er det de fattige som må selge og de rike som kan kjøpe. Denne avtalen har ofte få formaliteter, kan medføre tvang, manglende tilgang til helsetilbud, i tillegg til at kvinnen utsettes for både kort- og langsiktig risiko som følge av graviditeten.

Den medisinske prosessen ved surrogati utgjør en risiko for surrogatmor, eggdonor, samt barna som er født ved hjelp av surrogati. Risikoen for kvinner omfatter OHSS-syndromet, vridd eggstokk, cyster på eggstokkene, kroniske bekkensmerter, for tidlig overgangsalder, tap av fruktbarhet, økt kreftrisiko, blodpropp, nyresvikt, slag, og i noen tilfeller død.

Kvinner som blir gravide ved eggdonasjon har høyere risiko for svangerskapsforgiftning og høyt blodtrykk. Barn av surrogatmor, hvor assistert befruktning benyttes, har økt risiko for prematur fødsel, dødfødsel, lav fødselsvekt, fosterdefekter og høyt blodtrykk. Surrogatipraksisen undergraver den naturlige tilknytningen som finner sted ved en graviditet – en tilknytning som også fagpersoner fremholder. Det er ingen tvil om at det biologiske båndet mellom mor og barn er sterkt, og når dette båndet brytes kan det få ettervirkninger.

Land som aksepterer at surrogati legaliseres aksepterer dette. Kommersiell surogati er uadskillelig fra praksisen med kjøp og salg av barn (menneskehandel). Dette gjelder også ikke-kommersiell surrogati (altruistisk), da all praksis som utsetter kvinner og barn for en slik risko må opphøre. Å få barn er ingen rettighet, og dette er uavhengig av legning og sivilstatus.

Dette er en oppfordring til nasjonale myndigheter og ledere i det internasjonale samfunn om en felles satsning for å bekjempe denne praksisen og å stoppe surrogati.

SKRIV UNDER HER

Comments are closed.