Stopp vold mot kvinner i krig og konflikt

Mandag 25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. I Oslo vil dagen bli markert med en manifestasjon på Eidsvoll plass kl. 17.30-18.30. I år retter vi fokuset mot vold som begås mot kvinner i krig og konflikt.

Ifølge FN blir hver tredje kvinne utsatt for vold i løpet av livet. Menns vold mot kvinner er et globalt fenomen og rammer på tvers av klasse, religion og etnisitet.Jenter og kvinner i konfliktområder er særlig utsatte og seksuell vold blir fortsatt brukt som våpen i krig. Systematiske voldtekter blir brukt som en strategi for å demoralisere fienden, destabilisere etniske grupper og splitte samfunn og familier.Det er ikke bare stridende aktører i krig som står for den seksuelle volden. Også fredsbevarende soldater og bistandsarbeidere begår overgrep. Seksuell utnyttelse av jenter og kvinner i prostitusjon er vanlig.

Hundretusener av jenter og kvinner er de seneste årene utsatt for seksuell vold i krig og konflikt og det skjer fremdeles i stor skala. Når krigen er slutt, fortsetter volden mot kvinner.

Vi krever at volden skal synliggjøres og stanses, at overgripere skal holdes ansvarlige og at overlevere skal få omsorg, beskyttelse og
oppreisning.
Ordstyrer og konfransier: Ane Stø, Kvinnegruppa Ottar.
Appeller:
-Gabriela Sanzana Pavez fra LAG, advokat og har Mastergrad i Menneskerettigheter ved UiO.
-Maria Bonita Igland, Sosialistisk Ungdom
-Helin Akrei – Styremedlem i Ungkurd
-Elisabeth Kristiansen, Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet
-Laial Janet Ayoub, NOK
-Imtithal Elnajjar, leder av Palestinsk Kvinneforening

Tilsluttede organisasjoner:
Fokus, Forum for kvinner og utviklingsspørsmål
UngKurd Norge, Riksforbundet
Kurdisk Demokratisk Samfunnssenter
Oslo SV
Oslo SU
Sosialistisk Ungdom
Oslo Rødt
Oslo Rød Ungdom
Oslo Arbeiderparti
LO i Oslo
DIXI Ressurssenter mot voldtekt
Norsk kvinneliga for fred og frihet
lightup Norway
Kvinnefronten
MIRA-senteret
LAG Oslo
Oslo Kvinnesaksforening
Norges Kvinnelobby
Feministisk Initiativ
NOK (https://www.facebook.com/orgnok/)
Kvinnegruppa Ottar
Den kvinnelige Arabiske Union i Norge
Palestinsk Kvinneforening
Arabic youth forum
Fellesrådet for Afrika

 

Programmet oppdateres kontinuerlig på facebook

Comments are closed.