Kvinnefronten har hatt landsmøte!

Landsmøtet i Kvinnefronten er nå vel gjennomført. Det blei et godt og hyggelig møte – selv om det var litt rart og trist at vi ikke kunne møtes fysisk. Vi fikk likevel gode diskusjoner, interessante politiske innledninger, fine kulturinnslag og ikke minst fikk vi valgt ny ledelse og viktige uttalelser fra landsmøtet! For første gang […]