Uttalelser

Kvinnefronten mener…

På disse sidene kan du finne en rekke av våre uttalelser, pressemeldinger, høringsuttalelser og andre offentlige ytringer gjort på vegne av organisasjonen.

Under våre landsstyremøter beslutter vi ofte å uttale oss om ulike kvinnepolitiske saker. Uttalelsene forfattes og vedtas av landsstyret. Uttalelser forfattes og vedtas ellers i året av Kvinnefrontens arbeidsutvalg.

Pressemeldinger, åpne brev og tilslutning til ulike opprop, vedtas også av arbeidsutvalget.

Kvinnefronten benyttes som høringsinstans av statlige departementer. Dokumentet som skal kommenteres sendes til Kvinnefrontens landsstyre, som fordeler ansvar på en eller flere personer med kunnskap på området.

Kvinnefronten har mange medlemmer som er svært aktive i den offentlige debatten, i aviser, på nett, på TV og på radio. Medlemmer som ikke er demokratisk valgt til å sitte i styret eller arbeidsutvalget må få godkjenning av arbeidsutvalget før de opptrer eller uttaler seg på vegne av organisasjonen som helhet.

Comments are closed.