Våre krav til Likestillings- og diskrimineringsombudet

Fra møte mellom Kvinnebevegelsen og LDOs Hanne Bjurstrøm, 18 april 2016 – på Eldorado Bokhandel, arrangert av Kvinnesaksforeningen. Her er våre krav til ombudet:

Vi i Kvinnefronten mener at en av de viktigste oppgavene til LDO er å sørge for at mer statlig støtte til medlemsbaserte kvinneorganisasjoner blir prioritert. I den historiske kampen for likestilling har kvinneorganisasjoner spilt en avgjørende rolle. For å oppnå likestilling må kvinneorganisasjoner være med i arbeidet. Gjennom å ta kvelertak på kvinnebevegelsen økonomisk, gjennom kutt i støtte, så tar også staten kvelertak på kvinnekampen. Vi krever at Hanne Bjurstrøm gjør sitt beste for å sikre kvinneorganisasjoners øknomiske midler.

Til tross på de utfordringer vi har her hjemme med likelønn, vold mot kvinner, trusler mot abortloven og skeiv kjønnsbalanse ved maktposisjoner, så er Norge et av verdens mest likestilte land. Sammenlignet med andre land har Norge kommet langt på vei mot et likestilt samfunn. Og dette er takket være to avgjørende aktører. Det er 1.Kvinnebevegelsen og 2.Fagbevegelsen. Det er viktig at vi står sammen nå når vår blåblå regjering fører en politikk som bidrar til at vi går bakover og ikke fremover i arbeidet mot kvinnefrigjøreing og et likestilt samfunn.

Nå er det tariffoppgjør og kvinners pensjon er på den politiske agendaen. De som rammes hardest av dagens pensjonssystem er kvinner i lavlønnsyrker. Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder i hele Europa. Kvinner har som regel kortere opptjeningstid, arbeider mer deltid, har lavere pensjonsgrunnlag og lever lenger. Dette blir ekstra synlig når det er dags å gå i pensjon. Ca 90% av alle med minstepensjon er kvinner. Vi må gjøre tjenestepensjon til en del av tariffavtalen. Det er det minste vi kan gjøre for alle kvinner som arbeider hardt hele sitt liv.

Full kvinnefrigjøring er ikke mulig uten økonomisk selvstendighet. Full frigjøring forutsetter at kvinner har rett og mulighet til å velge det liv de ønsker. Ei lønn å leve av og likelønn – å være økonomisk uavhengig – er et vilkår for kvinnefrigjøring. Likelønn må alltid være en av de høyest prioriterte spørsmålene på den politiske agendaen.

Vi i Kvinnefronten håper også at Hanne Bjurstrøm vil være en viktig støttespiller i arbeidet mot prostitusjon. Kvinnefronten mener at prostitusjon er vold mot kvinner, og en av de verste formene for kvinneundertrykking. Vi har sexkjøpsloven på plass, men den er stadig under angrep. Vi må stå sammen mot de krefter som mener at en legalisering av prostitusjon er veien mot et prostitusjonsfritt samfunn. Samtidig må vi arbeide for at kvinner i prostitusjon får asyl, og ikke blir kastet ut av landet. Uansett om det er Dublin forordningen eller noe annet som formelt ligger i veien. Vi tenker på Jasmine, og alle andre kvinner som henne. Vi håper også at LDO vil være en støttespiller i arbeidet for mer hjelpetiltak og exitprogrammer for mennesker i prostitusjon.

Kvinnefronten mener at all kjøps og salg av kvinnekroppen er vold mot kvinner. Kvinnefronten gjør ingen forskjell på om det er en kamera til stede eller ikke. Vi mener at porno er et reel trussel mot samfunnets syn på sex og kvinners seksualitet. Mainstream porno har blitt verre med årene, og voldsinnslagene øker. Porno er tilgjengelig og skader menneskers, spesielt unges, syn på sex.  Vi håper at LDO og Hanne Bjurstrøm kommer vara et tydelig talerør i kampen mot porno.

Likestillingsloven er under angrep. Denne loven er internasjonalt erkjent for å være progressiv og synliggjøre den diskriminering kvinner som gruppe utsettes for. Hver gang kvinner ikke synliggjøres som gruppe, blir vi glemt. En av utfordringene vi har som kvinnepolitisk organisasjon er å synliggjøre diskriminering av kvinner på et strukturelt plan. Hvis dette blir mindre tydelig i lovverket mister vi et viktig verktøy i arbeidet. Signaleffekten til samfunnet vil være at kvinner ikke er spesielt utsatt. Vi i Kvinnefronten krever at LDO kommer være en forkjemper for denne loven, og aldri vike. Likestillingsloven er ingen garanti for kvinners frigjøring, men den er et godt verktøy vi har mot kvinnediskriminering i det norske samfunnet.

LDO

Comments are closed.